Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště ve Vyškově oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 3809360/19/3019-00540-712147

Datum a čas: 2.10.2019 od 9:00 hodin

Místo: Územní pracoviště ve Vyškově, Palánek 250/1, 682 01 Vyškov, dražební místnost dveře č. 510, 5. patro

Místo vyzvednutí: Červený Kostelec

Zápis dražitelů: 02. 10. 2019 od 8:30 hod v místě konání dražby

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 163 733,00 Kč

Dražební jistota 60 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
orná půda Červený Kostelec 12280 4046 245 600,00 Kč 163 733,00 Kč
Podmínky: Dražební jistota byla stanovena ve výši: 60.000,- Kč (slovy:šedesáttisíckorunčeských).
Popis: Předmětem dražby je nemovitá věc, nalézá se ve městě Červený Kostelec, k. ú. Červený
Kostelec, okres Náchod.
Na pozemku nejsou žádné stavby, venkovní úpravy a trvalé porosty, které by byly
předmětem ocenění.
Pozemek parcela č. 1241/1 je mimo zastavěné území obce.

Příloha k dražební vyhlášce – seznam dražených věcí ZDE

Stručný popis dražby

Nemovitá věc zapsaná na LV č. 4046, katastrální území Červený Kostelec - pozemek parcela KN 1241/1 o výměře 12 280 m2, orná půda.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby