Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Hodoníně oznamuje konání veřejné dražby movitých věcí

Číslo jednací: 3837693/19/3010-00540-705223

Datum a čas: 17.9.2019 od 11:00 hodin

Místo: FÚ pro Jihomoravský kraj, ÚzP v Břeclavi, Sladová 1, 690 02 Břeclav, dražební místnost ve 3. podlaží

Místo vyzvednutí: FÚ pro Jihomoravský kraj, ÚzP v Břeclavi, Sladová 1, 690 02 Břeclav

Zápis dražitelů: Zápis dražitelů proběhne v den a v místě konání dražby od 10:00 hodin.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 47 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Předměty dražby

(Informace, zda se draží předměty dražby jednotlivě nebo v souboru, je obsažena v dražební vyhlášce)
č. Předmět Počet Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč Min. příhoz v Kč
1 movitá věc (obraz), Minář; název: Duet 1,00 2 000,00 Kč 1 000,00 Kč 500,00 Kč
Podmínky: Vydražitel musí nejvyšší podání uhradit ihned na místě v hotovosti; neučiní-li tak, draží se věc znovu bez jeho účasti.
Popis: Movitá věc - obraz; Minář, kombinovaná technika na sololitu, 63,5 x 43 cm, signováno, nedatováno, rámováno. Název: Duet. Popis: V ploše obrazu letí dvě labutě k měsíci, v dolní části se vynořuje z temné hnědi pravá strana těla houslí. Převažující barevnost: hnědě, okry, běloby. Nízký reliéf byl plasticky vymodelován a posléze dotónován. Drobné oprýskání ve středu dolní části obrazu.

obraz Minář - Duet obraz Minář - Duet
2 movitá věc (obraz), Pillmayer; abstraktně stylizovaný květ 1,00 3 200,00 Kč 2 000,00 Kč 500,00 Kč
Podmínky: Vydražitel musí nejvyšší podání uhradit ihned na místě v hotovosti; neučiní-li tak, draží se věc znovu bez jeho účasti.
Popis: Movitá věc - obraz; Pillmayer; olejomalba na sololitu, 59,5x44cm, signováno, datováno 2005, rámováno. Popis: jde o špachtlí pojednanou plošnou malbu s motivem většího abstraktněji stylizovaného květu se stonkem a listy. Vše malováno v tlumené zemité barevnosti s převahou různých odstínů hnědí, šedé a tlumené zeleně.

movitá věc (obraz), Pillmayer; abstraktně stylizovaný květ movitá věc (obraz), Pillmayer; abstraktně stylizovaný květ
3 movitá věc (obraz), Lisá; květy slunečnic 1,00 2 800,00 Kč 1 500,00 Kč 500,00 Kč
Podmínky: Vydražitel musí nejvyšší podání uhradit ihned na místě v hotovosti; neučiní-li tak, draží se věc znovu bez jeho účasti.
Popis: movitá věc - obraz; Lisá; olejomalba na kartonu 47,5x46cm, signováno, datováno, rámováno, paspartováno, zaskleno. Popis: výrazně dekorativní kompozice s centrálním motivem poměrně realisticky pojednaných květů slunečnic a ornamentálně stylizovaným pozadím, vše v podzimní barevnosti. Obraz vypadl z plochy pasparty.

movitá věc (obraz), Lisá; květy slunečnic movitá věc (obraz), Lisá; květy slunečnic
4 movitá věc (obraz), Lisá; motiv stylizovaných makovic 1,00 3 000,00 Kč 1 500,00 Kč 500,00 Kč
Podmínky: Vydražitel musí nejvyšší podání uhradit ihned na místě v hotovosti; neučiní-li tak, draží se věc znovu bez jeho účasti.
Popis: movitá věc - obraz; Lisá; olejomalba na kartonu; 47,5x46 cm, signováno, datováno 2006, rámováno, paspartováno, zaskleno. Popis: výrazně dekorativní kompozice s centrálním motivem stylizovaných makovic, s vegetativně ornamentálním pozadím, vše v podzimní barevnosti.

movitá věc (obraz), Lisá; motiv stylizovaných makovic movitá věc (obraz), Lisá; motiv stylizovaných makovic
5 movitá věc (obraz), Lisá; kosmická vize 1,00 3 500,00 Kč 2 000,00 Kč 500,00 Kč
Podmínky: Vydražitel musí nejvyšší podání uhradit ihned na místě v hotovosti; neučiní-li tak, draží se věc znovu bez jeho účasti.
Popis: movitá věc - obraz; Lisá; olejomalba na kartonu 98x68 cm, signováno, datováno 2006, rámováno, zaskleno. Popis: Kosmická vize - do centrálního, děleného kruhu vedou dostředné výseče paprsků. Po kruhových drahách putují planety. V této geometricky pojednané ploše obrazu se vznáší symbolické modré egyptské klíče života a vše sleduje ženská hlava v dolní části obrazu. Celek je pojednán v (pro autorku typické) podzimní barevnosti s akcenty modrých ploch.

movitá věc (obraz), Lisá; kosmická vize movitá věc (obraz), Lisá; kosmická vize
6 movitá věc (obraz), Jiří Havlíček; motiv: konec vesnice 1,00 5 000,00 Kč 3 000,00 Kč 500,00 Kč
Podmínky: Vydražitel musí nejvyšší podání uhradit ihned na místě v hotovosti; neučiní-li tak, draží se věc znovu bez jeho účasti.
Popis: movitá věc - obraz; Jiří Havlíček; olejomalba na sololitu 44x58 cm; signováno, datováno 2008, rámováno. Popis: klasický motiv konce vesnice (humen) s hospodářskými budovami domů a vegetací. Typicky Havlíčkovská barevnost. Obrazu dominuje pastózně pojatá dynamická obloha.

movitá věc (obraz), Jiří Havlíček; motiv: konec vesnice movitá věc (obraz), Jiří Havlíček; motiv: konec vesnice
7 movitá věc (obraz), Bohumil Dvorský; motiv: lesní úvoz s pěšinou a potokem 1,00 9 000,00 Kč 6 000,00 Kč 1 000,00 Kč
Podmínky: Vydražitel musí nejvyšší podání uhradit ihned na místě v hotovosti; neučiní-li tak, draží se věc znovu bez jeho účasti.
Popis: Movitá věc - obraz; Bohumil Dvorský; olejomalba na plátně 79,5x119 cm, signováno, datováno 1926, rámováno. Popis: v dobové klasické akademické temně hnědé barevnosti je realisticky pojednán lesní úvoz s pěšinou, potokem s kmeny a korunami listnatých stromů. V ploše obrazu je řada menších poškození. Patrné je zejména výrazné odloupnutí hmoty barvy ve středu obrazu, ale i řada drobných poškození v levé i pravé dolní části plátna. Jde o ranou práci tohoto později výrazného a barevně košatého českého krajináře starší generace.

movitá věc (obraz), Bohumil Dvorský; motiv: lesní úvoz s pěšinou a potokem movitá věc (obraz), Bohumil Dvorský; motiv: lesní úvoz s pěšinou a potokem
8 movitá věc (obraz), Kristián Kodet; motiv: figura ženy 1,00 35 000,00 Kč 20 000,00 Kč 5 000,00 Kč
Podmínky: Vydražitel musí nejvyšší podání uhradit ihned na místě v hotovosti; neučiní-li tak, draží se věc znovu bez jeho účasti.
Popis: movitá věc - obraz; Kristián Kodet; olejomalba na sololitu 98x68 cm, signováno, datováno 2003, rámováno. Popis: monochromně hnědý obraz s centrálně situovanou figurou ženy se skloněnou hlavou a dlouhými vlasy.

movitá věc (obraz), Kristián Kodet; motiv: figura ženy movitá věc (obraz), Kristián Kodet; motiv: figura ženy
9 movitá věc - reprodukce obrazu Karla Gotta; název: Dej nám sen spánku 1,00 15 000,00 Kč 10 000,00 Kč 2 000,00 Kč
Podmínky: Vydražitel musí nejvyšší podání uhradit ihned na místě v hotovosti; neučiní-li tak, draží se věc znovu bez jeho účasti.
Popis: movitá věc - reprodukce původního díla Karla Gotta z roku 1996 s názvem Dej nám sen spánku, zařazená do limitované edice "Karel Gott 1970-2005", reprodukce 003/100 na plátně, rozměry 120x155 cm; certifikát umístěný na zadní straně plátna. Popis: jde o figurální kompozici v níž spící (snící) postavu muže obklopuje čtveřice ženských postav. Atmosféru podmalovává decentně oblečená loutnistka, shora je část ženy s číší vína a v pravé části dvě poloobnažené ženy přináší klasické dary - rozměrný hrozen a velkou broskev. Takřka ve středu je umístěna láhev šampaňského. V pravém dolním rohu je věnování z roku 2010, určené původnímu vlastníkovi reprodukce. Na zadní straně je umístěn certifikát autorství s podpisem "Karel Gott".

movitá věc - reprodukce obrazu Karla Gotta; název: Dej nám sen spánku movitá věc - reprodukce obrazu Karla Gotta; název: Dej nám sen spánku movitá věc - reprodukce obrazu Karla Gotta; název: Dej nám sen spánku

Stručný popis dražby

dražba movitých věcí - obrazů, uvedených pod položkami 1 až 9. Každý předmět se bude dražit jednotlivě dle uvedeného pořadí.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby