Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Kroměříži oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 1692232/19/3304-00540-706954

Datum a čas: 17.9.2019 od 11:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Zlínský kraj, Územní pracoviště v Kroměříži, Husovo náměstí 535/21, 767 01 Kroměříž, 3. patro, zasedací místnost, dveře č. 322

Zápis dražitelů: v místě konání dražby, v den konání dražby od 10:30 hod. do zahájení dražby

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 14 666,00 Kč

Dražební jistota 5 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
orná půda Střílky 1011 718 22 000,00 Kč 14 666,00 Kč
Podmínky: 
Popis: Pozemek ve společném jmění manželů:
- orná půda, parcela č. 2720 o výměře 1011 m2
se všemi součástmi a příslušenstvím
zapsaný na listu vlastnictví č. 718 pro obec Střílky, katastrální území Střílky, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrálního pracoviště v Kroměříži

SAM_1325

Stručný popis dražby

Vydražitel je povinen uhradit nejvyšší podání do 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí o udělení příklepu, a to v hotovosti v pokladně shora uvedeného správce daně v úřední dny v době od 08:00 do 12:00 hod a od 13:00 hod do 17:00 hod. nebo platbou na účet shora uvedeného správce daně
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby