Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Kroměříži oznamuje konání veřejné dražby bytů

Číslo jednací: 1688682/19/3304-00540-706882

Datum a čas: 17.9.2019 od 9:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Zlínský kraj, Územní pracoviště v Kroměříži, Husovo náměstí 535/21, 767 01 Kroměříž, 3. patro, zasedací místnost č. dveří 322

Zápis dražitelů: v místě konání dražby, v den konání dražby od 08:30 hod. do zahájení dražby

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 32 413,00 Kč

Dražební jistota 10 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
Byt, Č.p./Č. jednotky: 7/21 Rovná u Sokolova 207 48 620,00 Kč 32 413,00 Kč
Podmínky: 
Popis: Č.p./Č. jednotky: 7/21
Způsob využití: byt
Typ jednotky: byt.z.
Podíl na společných částech domu a pozemku: 795/22799
Vymezeno v:
Budova – Rovná, č.p. 7, 8, byt.dům, LV 67
na parcele St. 120, LV 67
Parcela – St. 120, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 419 m2
zapsaná na LV 207 pro obec Rovná, katastrální území Rovná u Sokolova, u Katastrálního
úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov

6541

Stručný popis dražby

dražba bytové jednotky Vydražitel je povinen uhradit nejvyšší podání do 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí o udělení příklepu, a to v hotovosti v pokladně shora uvedeného správce daně v úřední dny v době od 08:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hod. nebo platbou na účet shora uvedeného správce daně
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby