Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště Brno I oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 3673016/19/3001-80542-712539

Datum a čas: 9.9.2019 od 13:30 hodin

Místo: FÚ Brno I, Příkop 25

Místo vyzvednutí: FÚ Brno I, Příkop 25

Zápis dražitelů: Zápis dne 9.9.2019 od 13:00 do 13:30

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 655 738,00 Kč

Dražební jistota 100 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
Okres Břeclav, kat. území Horní Věstonice, obec Horní Věstonice Horní Věstonice 4769 111 1 311 475,00 Kč 655 738,00 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je složení dražební jistiny ve výši 100.000 Kč.
Popis: Okres Břeclav, kat. území Horní Věstonice, obec Horní Věstonice, LV 111
• parcela 4447, ostatní plocha 239 m2, neplodná půda, CHKO II.-IV. zóna, ptačí oblast
• parcela 4448, ostatní plocha 435 m2, neplodná půda, CHKO II.-IV. zóna, ptačí oblast
• parcela 4449, zahrada 3318 m2, CHKO II.-IV. zóna, ptačí oblast, zemědělský půdní fond
• parcela 4451, zahrada 777 m2, CHKO II.-IV. zóna, ptačí oblast, zemědělský půdní fond


aaa bbb

Stručný popis dražby

• Okres Břeclav, kat. území Horní Věstonice, obec Horní Věstonice, LV 111 • parcela 4447, ostatní plocha 239 m2, neplodná půda, CHKO II.-IV. zóna, ptačí oblast • parcela 4448, ostatní plocha 435 m2, neplodná půda, CHKO II.-IV. zóna, ptačí oblast • parcela 4449, zahrada 3318 m2, CHKO II.-IV. zóna, ptačí oblast, zemědělský půdní fond • parcela 4451, zahrada 777 m2, CHKO II.-IV. zóna, ptačí oblast, zemědělský půdní fond
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby