Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště Plzeň - jih oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 1586684/19/2303-00540-401755

Datum a čas: 4.9.2019 od 9:00 hodin

Místo: budova Finančního úřadu pro Plzeňský kraj, Územní pracoviště v Přešticích, Husova 465, II.patro, č.dv. 312

Zápis dražitelů: registrace dražitelů v dražební místnosti od 8:30hod do zahájení dražby.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 7 400,00 Kč

Dražební jistota 2 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
vodní plocha - koryto vodního toku katastrální území Přebudov 328 59 11 080,00 Kč 7 400,00 Kč
Podmínky: viz. dražební vyhláška
Popis: Pozemek p.č. 129/5 je koryto místního vodního toku – potoka. Potok je pomístně lemován
pařezovými výmladky, které rostou na sousedních pozemcích. Šířka vodního toku je cca
2,5 m.

vodní plocha lesní pozemek lesní pozemek2 lesní pozemek3 mapa
lesní pozemek katastrální území Přebudov 324 59
Podmínky: viz. dražební vyhláška
Popis: Pozemky v katastrálním území Přebudov se nachází cca 0,5 km jižně od obce Přebudov.
Jsou to pozemky malých výměr většinou obklopené zemědělskými pozemky. Lesní pozemky
p.č. 141, 156 a 159 patří do kategorie lesa hospodářského. Lesní pozemky p.č. 141 a 159
jsou úzké pruhy podél krajů stávajících lesních porostů. Část pozemku p.č. 141 je pokryt
křovinami. Lesní porosty se na pozemcích nevyskytují.

lesní pozemek katastrální území Přebudov 378 59
Podmínky: viz. dražební vyhláška
Popis: Lesní pozemek p.č. 156 na
mírném svahu je převážně travnatý a zatížen elektrovodem.

lesní pozemek katastrální území Přebudov 216 59
Podmínky: viz. dražební vyhláška
Popis: Lesní pozemek p.č. 159
je úzký pruh podél krajů stávajících lesních porostů. Nadmořská výška všech pozemků se pohybuje v rozmezí 510 – 555 m. n. m. Dopravní
obslužnost pozemků je špatná, neboť je nutné využívat cizí zemědělské
pozemky.

Výše uvedené nemovitosti se draží jako celek.

Stručný popis dražby

Dražba lesních pozemků v obci Kasejovice, katastrální území Přebudov, podrobnosti viz. dražební vyhláška.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby