Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště ve Svitavách oznamuje konání veřejné dražby domu/ů

Číslo jednací: 1411102/19/2808-00540-608966

Datum a čas: 25.9.2019 od 11:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Pardubický kraj, Územní pracoviště ve Svitavách, T. G. Masaryka 15, Svitavy – zasedací místnost.

Zápis dražitelů: 25. 9. 2019 od 10:30 hod. do zahájení dražby.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 2 000 000,00 Kč

Dražební jistota 150 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
pozemek parcelní číslo St. 320/10, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 149 m2, jehož součástí je rodinný dům č. p. 561, stojící na pozemku p.č.: St. 320/10 se všemi součástmi a příslušenstvím katastrální území číslo 760960 Svitavy-předměstí 149 66 3 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč
Podmínky: viz dražební vyhláška
Popis: 
Nemovité věci evidované na listu vlastnictví číslo 66, obec Svitavy, katastrální území číslo 760960 Svitavy-předměstí, vedeného u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy a to: pozemek parcelní číslo St. 320/10, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 149 m2, jehož součástí je rodinný dům č. p. 561, stojící na pozemku p.č.: St. 320/10 se všemi součástmi a příslušenstvím.

Pozemek se stavbou se nachází na východní straně střední části města Svitav, v části Předměstí, v katastrálním území Svitavy-předměstí, na jižní straně ulice Šafaříkova. Pozemek je z větší části (severní a východní strana) zastavěn rodinným domem řadovým vnitřním, č.p. 561. Jihozápadní část pozemku je nezastavěna a je užívaná ve funkčním celku s rodinným domem jako dvorek.

Rodinný dům č.p. 561 je objekt zděný, řadový, vnitřní, s jedním podzemním podlažím, se dvěma nadzemními podlažími a půdním prostorem pod sedlovou střechou, bez účelového využití podkroví, se dvěma byty se vstupem ze severní strany – od komunikace.

V prvním nadzemním podlaží je na levé straně vstupní chodba, ze které je na jižní straně od dvora přístupný obývací pokoj, z něho je na severní straně do ulice přístup do kuchyně a ložnice. Mezi obývacím pokojem a kuchyní je na straně k chodbě situována koupelna se záchodem. Na vstupní část do obývacího pokoje navazuje spojovací chodba do pokoje ve dvorní jednopodlažní části. Na jižním konci chodby je schodiště do podzemního podlaží. Sklep pod obývacím pokojem je trvale zaplaven spodní vodou. Hladina dosahuje, dle stop na omítkách, výšky až 90 cm nad podlahou sklepa. Jeho využívání není možné. Nad schodištěm do sklepa, je ve druhém nadzemním podlaží přístupný pokoj s navazujícím druhým – oba jsou na straně do ulice. Z druhého pokoje je na straně do dvora přístupná
kuchyň. Z vstupní části do kuchyně je vpravo přístupný menší pokoj a na straně ke schodišti (vlevo) koupelna se záchodem. Po schodišti je dále přístupná pod sedlovou střechou půda bez účelového využití. Na podlaze půdy jsou viditelná ocelová táhla, kterými je objekt dodatečně „svázán“. Na fasádě jsou viditelné ocelové roznášecí plotny.

Základy rodinného domu jsou kamenné bez izolace, svislé konstrukce jsou tvořeny cihelným zdivem tl. 60/45 cm. Stropy jsou trámové s rovným podhledem. Střecha je pultová, krov sedlový. Střechu pokrývají asfaltové šindele a PVC folie. Na rodinném domě chybí parapety. Vnitřní omítky jsou štukové, fasádní omítky chybí. Koupelny a WC mají vnitřní obklady. Kuchyň je také částečně obložena – obklady však opadávají. Schody jsou teracové se zábradlím, dveře hladké i náplňové, plné i prosklené. Okna jsou špaletová a dřevěná s dvojsklem. Rodinný dům je vytápěn ústředním topením s plynovým závěsným kotlem, rozvody vody instalovány pro rozvod teplé a studené vody. Zdrojem teplé vody je kombinovaný kotel ústředního topení. Rodinný dům je napojen na zemní plyn.

Doklady o kolaudaci stavby nebyly dohledány. Dle dostupných informací a odborného odhadu byla stavba původního přízemního bytu realizována cca před 90 lety. Před 65 roky, v padesátých letech, měla být provedena nástavba druhého podlaží. Stavební úpravy do současného stavu, tedy stavební úpravy přízemí, oprava sklepa a koupelny v patře, byly realizovány před 20 lety. Stav objektu odpovídá stáří a běžné údržbě. Při povodních v roce 1997 byla voda v přízemí.
 


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Stručný popis dražby

Nemovité věci evidované na listu vlastnictví číslo 66, obec Svitavy, katastrální území číslo 760960 Svitavy-předměstí, vedeného u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy a to: pozemek parcelní číslo St. 320/10, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 149 m2, jehož součástí je rodinný dům č. p. 561, stojící na pozemku p.č.: St. 320/10 se všemi součástmi a příslušenstvím.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby