Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště Brno I oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 3525841/19/3001-80542-712539

Datum a čas: 2.9.2019 od 14:30 hodin

Místo: FÚ Brno I, Příkop 25

Místo vyzvednutí: FÚ Brno I, Příkop 25

Zápis dražitelů: dne 2.9.2019 od 14:00 do zahájení dražby

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 45 699,00 Kč

Dražební jistota 10 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
parcela č. 981/2 Bystřice nad Pernštejnem 386 241 46 739,00 Kč 23 370,00 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je složení dražební jistiny ve výši 5.000 Kč
Popis: Okres Žďár nad Sázavou, 3714, kat. území 616958 Bystřice nad Perštejnem, LV 241 – parcela č. 981/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra 386m2, vedeno u katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou.

Bystřice nad Pernštejnem je město v okrese Žďár nad Sázavou v Kraji Vysočina, 24 km východně od Žďáru nad Sázavou na říčce Bystřici. Pozemek tvoří veřejnou zeleň, celý pozemek je zatravněn. Na pozemku se nachází trvalé porosty: lípa, jasan, třešně a několik šeříkových keřů.


parcela č. 982 Bystřice nad Pernštejnem 355 241 44 657,00 Kč 22 329,00 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je složení dražební jistiny ve výši 5.000 Kč
Popis: Okres Žďár nad Sázavou, 3714, kat. území 616958 Bystřice nad Perštejnem, LV 241 – parcela č. 982, ostatní plocha, manipulační plocha, výměra 355m2, vedeno u katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou

Bystřice nad Pernštejnem je město v okrese Žďár nad Sázavou v Kraji Vysočina, 24 km východně od Žďáru nad Sázavou na říčce Bystřici. Pozemek je situován vedle prodejny potravin a tvoří veřejné venkovní prostranství – veřejná zeleň. Na pozemku se nachází trvalé porosty, a to 5 smrků stříbrných.


f444 f555

Stručný popis dražby

Okres Žďár nad Sázavou, 3714, kat. území 616958 Bystřice nad Perštejnem, LV 241 – parcela č. 981/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra 386m2, vedeno u katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby