Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Lounech oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 1825624/19/2509-00540-506693

Datum a čas: 11.9.2019 od 10:00 hodin

Místo: Zasedací místnost Finančního úřadu pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Lounech, Rybalkova 2376, 440 68 Louny.

Zápis dražitelů: 09:30 hodin.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 278 150,00 Kč

Dražební jistota 90 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště Dolánky u Kaštic 1366 62 556 300,00 Kč 278 150,00 Kč
Podmínky: 
Popis: Předmětem ocenění jsou pozemky, které jsou v KN na LV vedené jako zast. plocha a nádvoří, zbořeniště – parc.č.st. 1, ostatní plocha, manipulační plocha – parc.č. 361/2, lesní pozemek – parc.č. 116/6. Pozemky jsou bez staveb, venkovních úprav a bez napojení na inženýrské sítě. Pozemek parc.č.st. 1 je nezpevněný, vč. náletových dřevin – keřů, které nemají vliv na cenu obvyklou. Pozemek parc.č. 361/2 je zpevněný asfaltovým povrchem a tvoří část větší odstavné plochy. Lesní pozemek – parc.č. 116/6 nenavazuje na ostaní pozemky. Nachází se u mísní strouhy, v severovýchodní části cca 600m od silnice. Přístup k pozemku vede po nezpevněné polní cestě přes pozemky jiných vlastníků. Pozemek je těžko přístupný, jedná se o zamokřenou půdu, neudržovanou, dle výpisu z PLH se na pozemku nachází porost topolů šlechtěných ve věku 71 let. Ve skutečnosti se zde nachází mladý porost olše šedé – stáří cca 5 let.


foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
lesní pozemek, pozemek určený k plnění funkcí lesa Dolánky u Kaštic 101 62
Podmínky: 
Popis: Předmětem ocenění jsou pozemky, které jsou v KN na LV vedené jako zast. plocha a nádvoří, zbořeniště – parc.č.st. 1, ostatní plocha, manipulační plocha – parc.č. 361/2, lesní pozemek – parc.č. 116/6. Pozemky jsou bez staveb, venkovních úprav a bez napojení na inženýrské sítě. Pozemek parc.č.st. 1 je nezpevněný, vč. náletových dřevin – keřů, které nemají vliv na cenu obvyklou. Pozemek parc.č. 361/2 je zpevněný asfaltovým povrchem a tvoří část větší odstavné plochy. Lesní pozemek – parc.č. 116/6 nenavazuje na ostaní pozemky. Nachází se u mísní strouhy, v severovýchodní části cca 600m od silnice. Přístup k pozemku vede po nezpevněné polní cestě přes pozemky jiných vlastníků. Pozemek je těžko přístupný, jedná se o zamokřenou půdu, neudržovanou, dle výpisu z PLH se na pozemku nachází porost topolů šlechtěných ve věku 71 let. Ve skutečnosti se zde nachází mladý porost olše šedé – stáří cca 5 let.


ostatní plocha, manipulační plocha Dolánky u Kaštic 2602 62 556 300,00 Kč 278 150,00 Kč
Podmínky: 
Popis: Předmětem ocenění jsou pozemky, které jsou v KN na LV vedené jako zast. plocha a nádvoří, zbořeniště – parc.č.st. 1, ostatní plocha, manipulační plocha – parc.č. 361/2, lesní pozemek – parc.č. 116/6. Pozemky jsou bez staveb, venkovních úprav a bez napojení na inženýrské sítě. Pozemek parc.č.st. 1 je nezpevněný, vč. náletových dřevin – keřů, které nemají vliv na cenu obvyklou. Pozemek parc.č. 361/2 je zpevněný asfaltovým povrchem a tvoří část větší odstavné plochy. Lesní pozemek – parc.č. 116/6 nenavazuje na ostaní pozemky. Nachází se u mísní strouhy, v severovýchodní části cca 600m od silnice. Přístup k pozemku vede po nezpevněné polní cestě přes pozemky jiných vlastníků. Pozemek je těžko přístupný, jedná se o zamokřenou půdu, neudržovanou, dle výpisu z PLH se na pozemku nachází porost topolů šlechtěných ve věku 71 let. Ve skutečnosti se zde nachází mladý porost olše šedé – stáří cca 5 let.


Stručný popis dražby

dražba pozemku podrobnosti viz dražební vyhláška
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby