Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Lounech oznamuje konání veřejné dražby domu/ů

Číslo jednací: 1823192/19/2509-00540-507197

Datum a čas: 4.9.2019 od 10:00 hodin

Místo: Zasedací místnost Finančního úřadu pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Lounech, Rybalkova 2376, 440 68 Louny.

Zápis dražitelů: 09:30 hodin.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 225 000,00 Kč

Dražební jistota 75 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
spoluvlastnický podíl na nemovité věci Mradice 289 208 450 000,00 Kč 225 000,00 Kč
Podmínky: 
Popis: Nemovité věci zapsané na LV 208, okres Louny, obec Postoloprty, katastrální území Mradice, Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny, podíl 7/9
Pozemky:
- parcela St. 15, výměra 289 m2, zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Mradice, č.p. 16, rodinný dům
Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 15
- parcela 8, výměra 492 m2, ostatní plocha
Nemovité věci sestávají z rodinného domu, vedlejších staveb a pozemků. Samostatně stojící rodinný dům se nachází v záplavové zóně č. 3 v obci Mradice. Příjezd je po nezpevněné komunikaci. Na domě byla před několika lety započata rekonstrukce, která ovšem nebyla dokončena. Dům je neobydlený, neobývatelný, některé konstrukce jsou poškozené nebo na konci své životnosti. Připojení je možné pouze na vodu a elektřinu. Dům je částečně podsklepený, má rovněž půdu bez využití a bez přístupu. Jeho celkové stáří je odhadováno na 80 let.
Vedle domu se nachází zděný, ale celkově zchátralý přístřešek, na kterém byla v minulosti pouze vyměněna střešní krytina. Součástí celého objektu je rovněž stodola, která má staticky narušenou konstrukci. Část budovy se již zřítila a hrozí nebezpečí zřícení dalších částí nosné konstrukce. Stavbu nelze využívat a její hodnota je nulová. Pozemek náležící k domu je neudržovaný a hustě zarostlý náletovými dřevinami.

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto10

Stručný popis dražby

dražba spoluvlastnického podílu na nemovité věci podrobnosti viz dražební vyhláška
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby