Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Kutné Hoře oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 3885926/19/2113-00540-204056

Datum a čas: 19.9.2019 od 9:30 hodin

Místo: Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Kutné Hoře, U Lorce 39, 284 01 Kutná Hora

Zápis dražitelů: V den konání dražby od 09:00 hod. do zahájení dražby v zasedací místnosti Územního pracoviště v Kutné Hoře, U Lorce 39, Kutná Hora

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 250 000,00 Kč

Dražební jistota 50 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
pozemek - ostatní plocha Čáslav 3106 11394 485 440,00 Kč 250 000,00 Kč
Podmínky: Pozemek p.č. 1444/1 je dražen jako soubor s pozemkem p.č. 1444/2.
Celková výsledná cena obou pozemků je 500 000,-Kč. Nejnižší podání činí částku 250 000,- Kč a dražební jistota pro
soubor byla stanovena na 50 000,- Kč.

Popis: Pozemek p.č. 1444/1 a 1444/2 tvoří jeden funkční celek při západním okraji zastavěné části města Čáslav. Přístup k nim je po zpevněné veřejné komunikaci na pozemku p.č. 2046/3 ve vlastnictví města. Jsou napojeny na veřejný rozvod elektro a je možnost připojení na veřejný rozvod vody – zatím nepřipojeno.
Pozemky jsou vedeny v KN jako ostatní – manipulační plocha. Na přístupové, severní straně přes zmíněnou přístupovou komunikaci sousedí s provozním areálem bývalého podniku Zenit. Na východní straně je nezastavěný pozemek a lokalita dále přechází v zástavbu rodinných domů. V jihovýchodním směru pozemek sousedí s rybníkem, část oceňovaného pozemku 1444/1 do tohoto rybníka zasahuje. V západním směru na pozemek navazují nezastavěné zemědělské pozemky.
Ve vzdálenosti cca 330 m západním směrem od hranice pozemku se nachází areál rozměrné řízené skládky.
Od severovýchodu k jihozápadu je přes pozemek p.č. 1444/1 vedeno nadzemní vedení VN a omezuje tím případnou zastavitelnost pozemku.
Šetřením znalce na stavebním úřadu Čáslav bylo zjištěno, že dražené pozemky jsou ve schváleném územním plánu města vedeny jako plocha označená ZD - plocha smíšená nezastavitelného území - zeleň dobrovolná.
Na pozemcích jsou přípustné pouze stavby sloužící pro lesní hospodářství a hospodářství zemědělských a vodních ploch.


parcela 1444/1 parcela 1444/1
ostatní plocha Čáslav 80 11394 14 560,00 Kč
Podmínky: Pozemek p.č. 1444/1 je dražen jako soubor s pozemkem p.č. 1444/2.
Celková výsledná cena obou pozemků je 500 000,-Kč. Nejnižší podání činí částku 250 000,- Kč a dražební jistota pro
soubor byla stanovena na 50 000,- Kč.

Popis: Pozemek p.č. 1444/2 a 1444/1 tvoří jeden funkční celek při západním okraji zastavěné části města Čáslav. Přístup k nim je po zpevněné veřejné komunikaci na pozemku p.č. 2046/3 ve vlastnictví města. Jsou napojeny na veřejný rozvod elektro a je možnost připojení na veřejný rozvod vody – zatím nepřipojeno.
Pozemky jsou vedeny v KN jako ostatní – manipulační plocha. Na přístupové, severní straně přes zmíněnou přístupovou komunikaci sousedí s provozním areálem bývalého podniku Zenit. Na východní straně je nezastavěný pozemek a lokalita dále přechází v zástavbu rodinných domů. V jihovýchodním směru pozemek sousedí s rybníkem, část oceňovaného pozemku 1444/1 do tohoto rybníka zasahuje. V západním směru na pozemek navazují nezastavěné zemědělské pozemky.
Ve vzdálenosti cca 330 m západním směrem od hranice pozemku se nachází areál rozměrné řízené skládky.
Od severovýchodu k jihozápadu je přes pozemek p.č. 1444/1 vedeno nadzemní vedení VN a omezuje tím případnou zastavitelnost pozemku.
Šetřením znalce na stavebním úřadu Čáslav bylo zjištěno, že dražené pozemky jsou ve schváleném územním plánu města vedeny jako plocha označená ZD - plocha smíšená nezastavitelného území - zeleň dobrovolná.
Na pozemcích jsou přípustné pouze stavby sloužící pro lesní hospodářství a hospodářství zemědělských a vodních ploch.


parcela 1444/2 parcela 1444/2

Stručný popis dražby

Pozemek p.č. 1444/1 a 1444/2 tvoří jeden funkční celek při západním okraji zastavěné části města Čáslav. Přístup k nim je po zpevněné veřejné komunikaci na pozemku p.č. 2046/3 ve vlastnictví města. Jsou napojeny na veřejný rozvod elektro a je možnost připojení na veřejný rozvod vody – zatím nepřipojeno. Pozemky jsou vedeny v KN jako ostatní – manipulační plocha. Na přístupové, severní straně přes zmíněnou přístupovou komunikaci sousedí s provozním areálem bývalého podniku Zenit. Na východní straně je nezastavěný pozemek a lokalita dále přechází v zástavbu rodinných domů. V jihovýchodním směru pozemek sousedí s rybníkem, část oceňovaného pozemku 1444/1 do tohoto rybníka zasahuje. V západním směru na pozemek navazují nezastavěné zemědělské pozemky. Ve vzdálenosti cca 330 m západním směrem od hranice pozemku se nachází areál rozměrné řízené skládky. Od severovýchodu k jihozápadu je přes pozemek p.č. 1444/1 vedeno nadzemní vedení VN a omezuje tím případnou zastavitelnost pozemku. Šetřením znalce na stavebním úřadu Čáslav bylo zjištěno, že dražené pozemky jsou ve schváleném územním plánu města vedeny jako plocha označená ZD - plocha smíšená nezastavitelného území - zeleň dobrovolná. Na pozemcích jsou přípustné pouze stavby sloužící pro lesní hospodářství a hospodářství zemědělských a vodních ploch.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby