Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Českých Budějovicích oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 1734924/19/2201-80542-307355

Datum a čas: 10.9.2019 od 9:30 hodin

Místo: v budově Finančního úřadu pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 1/5, 370 01 České Budějovice, v přízemí - zasedací místnost číslo dveří 19.

Zápis dražitelů: v den konání dražby od 09:00 hodin do zahájení dražby

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 128 000,00 Kč

Dražební jistota 20 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
Pozemek parc. č. 752/1 - orná půda Nová Ves u Strakonic 2070 194 192 000,00 Kč 128 000,00 Kč
Podmínky: Dražební jistota byla stanovena ve výši 20 000 Kč
Popis: Pozemek parc. č. 752/1 - orná půda o výměře 2070 m2 zapsaný na LV č. 194 v katastrálním území Nová Ves u Strakonic, obec Nová Ves, to vše vedeno Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice.
Přístup na pozemek z veřejné asfaltové komunikace ze severní strany po pozemcích obce Nová Ves, okolo stávající budovy garáží parc. č. 28/1 a parc. č. 28/2, které jsou v současné době zatravněné.
Pozemek je součástí zemědělského bloku vedeného ve veřejném registru půdy LPIS č. 6504/2.
Pozemek je součástí lokality Z12 s využitím SO - Smíšená obytná.

Pozemek parc. č. 752/1 - orná půda Pozemek parc. č. 752/1 - orná půda Pozemek parc. č. 752/1 - orná půda Pozemek parc. č. 752/1 - orná půda Pozemek parc. č. 752/1 - orná půda Pozemek parc. č. 752/1 - orná půda

Stručný popis dražby

Dražba nemovité věci bude zahájena 10.09.2019 od 09:30 hodin. Zápis osob zúčastněných na dražbě: v den konání dražby od 09:00 hodin do zahájení dražby. Místo konání dražby: v budově Finančního úřadu pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Českých Budějovicích, v přízemí - zasedací místnost číslo dveří 19. Případní zájemci se mohou podrobněji informovat na Finančním úřadu pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 1/5, 370 01 České Budějovice, tel. 387 723 270, Bc. Zemanová Šárka. Znalecký posudek je k nahlédnutí v kanceláři č. 327 v sídle uvedeného územního pracoviště, a to v pracovní dny od 08:00 do 10:30 hodin a od 12:30 do 13:30 hodin, v pondělí a ve středu do 17:00 hodin. Prohlídka nemovité věci se koná dne 28.08.2019 v 10:00 hodin. Na prohlídku je třeba se předem přihlásit u správce daně na telefonním čísle 387 723 270, Bc. Zemanová Šárka, na e-mailové adrese Sarka.Zemanova@fs.mfcr.cz či osobně v kanceláři č. 327, a to nejpozději do 20.08.2019. V případě, že se žádný zájemce o prohlídku nepřihlásí, nebude se tato konat.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby