Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Českém Krumlově oznamuje konání veřejné dražby domu/ů

Číslo jednací: 1688775/19/2203-00540-301447

Datum a čas: 24.9.2019 od 9:30 hodin

Místo: Budova FÚ pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Českém Krumlově, Vyšehrad 169, 381 01 Český Krumlov, 4. patro, č. dveří 511

Zápis dražitelů: V den konání dražby od 9:00 do zahájení dražby

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 867 000,00 Kč

Dražební jistota 50 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
zahrada,zemědělský půdní fond Klení 421 393
Podmínky: 
Popis: 

Dům Dům Dům
zastavěná plocha a nádvoří Klení 410 393
Podmínky: 
Popis: Součástí je stavba: Klení, č.p. 95, obč. vyb.
Stavba stojí na pozemku p.č. : St. 97

Stručný popis dražby

Nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov na LV 393, pro obec 545406 Benešov nad Černou, a k.ú. 602426 Klení Nemovitosti Pozemky - 197 o výměře 421m2, zahrada, zemědělský půdní fond - St. 97 o výměře 410m2, zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: Klení, č.p. 95, obč. vyb. Stavba stojí na pozemku p.č. : St. 97
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby