Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Kroměříži oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 1567603/19/3004-00540-701551

Datum a čas: 28.8.2019 od 10:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Zlínský kraj, Územní pracoviště v Kroměříži, Husovo náměstí 535/21, 767 01 Kroměříž, 3. patro, zasedací místnost č. dveří 322

Zápis dražitelů: Zápis osob zúčastněných na dražbě v místě konání dražby v den konání dražby od 09:30 hod. do zahájení dražby

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 21 600,00 Kč

Dražební jistota 5 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
zastavěná plocha a nádvoří Sobůlky 270 694 32 400,00 Kč 21 600,00 Kč
Podmínky: 
Popis: Pozemky:
- zastavěná plocha a nádvoří, parcela St. 343/3 o výměře 45 m2
  Na pozemku stojí stavba: bez čp/če, zem. stav, LV 996
- zastavěná plocha a nádvoří, parcela St. 344/4 o výměře 225 m2
  Na pozemku stojí stavba: bez čp/če, zem.stav, LV 996
vše zapsané na LV č. 694 pro obec Sobůlky, katastrální území Sobůlky, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Kyjov.

Jedná se o stavební pozemky, které se nachází na jižním okraji obce Sobůlky, konkrétně se jedná o areál bývalého zemědělského družstva. Zastavěná plocha St. 344/4, jedná se o stavební pozemek, je zastavěna přízemním dílenským objektem ve vlastnictví jiné osoby a zastavěná plocha St.343/3, je zastavěna přízemním skladovým objektem ve vlastnictví jiné osoby. Ačkoliv jsou objekty ve vlastnictví jiné osoby, tvoří jeden funkční celek.

SAM_1323 SAM_1324

Stručný popis dražby

prohlídka možná po dohodě se správcem daně, nejpozději 3 dny před konáním dražebního jednání. Znalecký posudek k nahlédnutí na Finančním úřadě pro Zlínský kraj, Územní pracoviště v Kroměříži, Husovo náměstí 535/21, 3. patro, kancelář č. 312, telefon: 573 323 320 nebo mobil: 734 182 362.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby