Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Olomouci oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 1525516/19/3101-80542-803310

Datum a čas: 10.9.2019 od 13:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště v Olomouci, Lazecká 545/22, 779 11 Olomouc, zasedací místnost v přízemním podlaží budovy.

Zápis dražitelů: V den konání dražby od 12:30 hod do zahájení dražby.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 2 160 051,00 Kč

Dražební jistota 550 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
Pozemky - orná půda, zahrada, ostatní plocha Tršice 10803 952 3 240 076,50 Kč 2 160 051,00 Kč
Podmínky: Uvedeny v dražební vyhlášce.
Popis: Jedná se o pozemky v obci Tršice. Pozemky na sebe navzájem navazují. Přístup k nemovitostem je realizován z jihozápadní strany z pozemku p.č. 1006/6, který je ve vlastnictví obce Tršice, přístup z veřejných komunikací je zajištěn. Žádné inženýrské sítě ani přípojky inženýrských sítí nejsou k pozemkům přivedeny. Na pozemku se nachází betonová rampa a betonové zpevněné plochy navazující na budovu ZD Tršice, v jihozápadní části je pozemek částečně zpevněn štěrkovým násypem. Na části pozemků jsou listnaté stromy a keře. Přes pozemky prochází několik vedení nadzemního vedení NN a VN s pozemními trafostanicemi. Využití předmětné lokality bylo rozpracováno územní studií ze dne 24. 10. 2017, ze které vyplývá, že se jedná o přípustně zastavitelné pozemky pro bydlení.

Mapa 1 Ortofoto

Stručný popis dražby

Prodej pozemků přípustně zastavitelných pro bydlení
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby