Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Přerově oznamuje konání veřejné dražby objektů výroby/služeb

Číslo jednací: 1465413/19/3107-00540-806087

Datum a čas: 17.9.2019 od 10:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště v Přerově, Wurmova 2831/4, zasedací místnost v 6. poschodí.

Místo vyzvednutí: Radslavice u Přerova

Zápis dražitelů: v den konání dražby od 9:30 hodin do zahájení dražby.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 1 915 665,00 Kč

Dražební jistota 1 000 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
pozemky: Parcela 481/5, Výměra(m2) 643, Druh pozemku -zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Radslavice, č.p.:356, výroba, Stavba stojí na pozemku p.č. 481/5, LV č. 709, Okres: CZ0714 Přerov, Obec:517534 Radslavice, K.Ú.: 738816 Radslavice u Přer Radslavice u Přerova 643 709 3 831 330,00 Kč 1 915 665,00 Kč
Podmínky: 

Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty ( § 194 odst. 4 daňového řádu).

Další podmínky dražby předmětu z dražební vyhlášky.


Popis: Nemovitá věc – pořadové č. 1

a) Označení a popis dražené nemovité věci:

pozemky:
Parcela výměra(m2) Druh pozemku                         Zp.využití Zp. ochrany

481/5    643             zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Radslavice, č. p. : 356, výroba
Stavba stojí na pozemku p. č.: 481/5
Okres: CZ0714 Přerov
Obec: 517534 Radslavice
Kat.území: 738816 Radslavice u Přerova
List vlastnictví: 709
Vedeno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov.
Shora uvedené nemovité věci budou draženy s příslušenstvím a všemi součástmi jako jeden celek.
Venkovní úpravy se nachází u budovy č. p. 356 v obci Radslavice, jedná se o přípojky inženýrských sítí - vody, elektro, kanalizace.
Stavební pozemek parc. č. 481/5 - pozemky se nachází v zastavěné okrajové části obce Radslavice po levé straně ulice Sportovní ve směru z Prosenic do Pavlovic u Přerova jsou v rovinatém terénu.
Budova č. p. 356 postavená na pozemku parc. č. 481/5 v k. ú. Radslavice u Přerova v obci Radslavice, byla postavena v roce 2009 jako přízemní objekt na bázi dřevní hmoty se sedlovou sklovitou střechou, krytina plechová, okna plastová, povrch podlah - beton, keramika, vytápění- ústřední kotel na TP. Budova slouží k průmyslové výrobě je napojena na elektřinu, veřejný vodovod a kanalizace je svedena do ČOV.

Práva a závady spojené s předmětem dražby včetně označení těch závad, o nichž bylo podle §. 221 odst. 3 písm. c) daňového řádu rozhodnuto, že prodejem v dražbě nezaniknou:
- Nájemní právo na základě nájemní smlouvy ze dne 01. 01. 2018, sjednané na dobu určitou a to do 31. 12. 2028, prodejem v dražbě nezanikne.


20190308_104217 P1100665 P1100668

Stručný popis dražby

Nemovitá věc - pořadové č. 1 pozemky: Parcela výměra(m2) druh pozemku Zp.využití Zp.ochr. 481/5 643 zast.plocha a nádvoří Součástí je stavba: Radslavice, č.p.: 356, výroba Stavba stojí na pozemku p.č.: 481/5 Okres: CZ0714 Přerov Obec: 517534 Radslavice Kat.území 738816 Radslavice u Přerova List vlastnictví: 709 Vedeno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov. Shora uvedené nemovité věci budou draženy s příslušenstvím a všemi součástmi jako jeden celek.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby