Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Hradci Králové oznamuje konání veřejné dražby domu/ů

Číslo jednací: 1368509/19/2701-80541-608353

Datum a čas: 3.9.2019 od 10:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, Územní pracoviště v Hradci Králové, U Koruny 1632, I. patro

Zápis dražitelů: v den konání dražby od 09:30 hodin do zahájení dražby

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 10 362 325,00 Kč

Dražební jistota 500 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Předměty dražby

(Informace, zda se draží předměty dražby jednotlivě nebo v souboru, je obsažena v dražební vyhlášce)
č. Předmět Počet Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč Min. příhoz v Kč
1 LV 56 20 724 650,00 Kč 10 362 325,00 Kč 10 000,00 Kč
Podmínky: Dražební jistota stanovena ve výši 500 000,-Kč
Popis: Opakovaná dražba nemovitých věcí zapsaných na LV 56, katastrální území Stěžery, obec a okres Hradec Králové. Předmětem dražby je nemovitá věc, která se nachází v okrajové části obci Stěžery, okres Hradec Králové. Nemovitost je přístupná po polozpevněné komunikace, která je před samotným objektem ve vlastnictví obce Stěžery, ale ostatní přístupové komunikace navazující na tuto přístupovou cestu jsou ve vlastnictví jiných vlastníků. Přes tyto přístupové cesty není k objektu zřízeno věcné břemeno přístupu jízdy a chůze.
Stavba a pozemky jsou využívány jako „Zoopark“. Objekt Zooparku byl vybudován v roce 2015-2016 a od této doby je užíván. Je postaven na základových pasech plně podsklepený s přízemím a patrem, která zároveň částečně tvoří podkroví. Suterén a základy jsou plně izolovány proti zemní vlhkosti. Stropní konstrukce železobetonové montované ze stropních panel Spirol, v podkroví přiznané trámoví konstrukce krovu. Vytápění zajištěno tepelným čerpadlem radiátorovými články a podlahovým vytápěním. Ohřev teplé vody elektrický a tepelným čerpadlem. Klimatizace instalována včetně odtahů z jednotlivých sociálních prostor. V budově instalován osobní výtah se třemi stanicemi. Zařizovací předměty v sociálních zařízeních ve standardním provedení. V objektu je instalovaný kamerový systém, zabezpečovací zařízení, rozvody STA. Nad nízkou částí ve střešní části jsou instalovány fotovoltaické články. Celkový stav objektu je velmi dobrý, bez viditelných nedostatků, dobře udržovaný.
Stavební pozemek a zahrada zastavěné Zooparkem tvoří jednotný funkční celek v obci a katastrálním území Stěžery. V dané lokalitě je z inženýrských sítí vybudován veřejný vodovod a elektrická síť. Není vybudována kanalizace a není zaveden plyn.


foto

Stručný popis dražby

Opakovaná dražba nemovitých věcí
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby