Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Pelhřimově oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 1246893/19/2910-00540-305768

Datum a čas: 25.9.2019 od 10:00 hodin

Místo: Zasedací sál ÚzP v Pelhřimově, č. dveří 216, II. poschodí, Příkopy 1754, 393 01 Pelhřimov

Zápis dražitelů: Zasedací sál ÚzP v Pelhřimově dne 25.9.2019 od 9:30 do zahájení dražby

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 22 743 866,00 Kč

Dražební jistota 80 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
orná půda Veliká Ves u Prahy 5827 185 262 215,00 Kč 174 810,00 Kč
Podmínky: 
Popis: 

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7
orná půda Veliká Ves u Prahy 34548 185 1 554 660,00 Kč 1 036 440,00 Kč
Podmínky: 
Popis: 

orná půda Veliká Ves u Prahy 19595 185 881 775,00 Kč 587 850,00 Kč
Podmínky: 
Popis: 

orná půda Veliká Ves u Prahy 15279 185 687 555,00 Kč 458 370,00 Kč
Podmínky: 
Popis: 

orná půda Veliká Ves u Prahy 15969 185 718 605,00 Kč 479 070,00 Kč
Podmínky: 
Popis: 

orná půda Veliká Ves u Prahy 10074 185 453 330,00 Kč 302 220,00 Kč
Podmínky: 
Popis: 

orná půda Veliká Ves u Prahy 9848 185 443 160,00 Kč 295 440,00 Kč
Podmínky: 
Popis: 

orná půda Veliká Ves u Prahy 11124 185 500 580,00 Kč 333 720,00 Kč
Podmínky: 
Popis: 

orná půda Veliká Ves u Prahy 9948 185 447 660,00 Kč 298 440,00 Kč
Podmínky: 
Popis: 

orná půda Veliká Ves u Prahy 10423 185 469 035,00 Kč 312 690,00 Kč
Podmínky: 
Popis: 

orná půda Veliká Ves u Prahy 12034 185 541 530,00 Kč 361 020,00 Kč
Podmínky: 
Popis: 

orná půda Veliká Ves u Prahy 8020 185 360 900,00 Kč 240 600,00 Kč
Podmínky: 
Popis: 

orná půda Veliká Ves u Prahy 16268 185 732 060,00 Kč 488 040,00 Kč
Podmínky: 
Popis: 

vodní plocha Veliká Ves u Prahy 33 185 1 320,00 Kč 880,00 Kč
Podmínky: 
Popis: 

vodní plocha Veliká Ves u Prahy 9 185 360,00 Kč 240,00 Kč
Podmínky: 
Popis: 

orná půda Veliká Ves u Prahy 3235 185 145 575,00 Kč 97 050,00 Kč
Podmínky: 
Popis: 

orná půda Veliká Ves u Prahy 3360 185 151 200,00 Kč 100 800,00 Kč
Podmínky: 
Popis: 

orná půda Veliká Ves u Prahy 7754 185 348 930,00 Kč 232 620,00 Kč
Podmínky: 
Popis: 

orná půda Veliká Ves u Prahy 7312 185 329 040,00 Kč 219 360,00 Kč
Podmínky: 
Popis: 

ostatní plocha Veliká Ves u Prahy 539 185 2 156,00 Kč 1 437,00 Kč
Podmínky: 
Popis: 

orná půda Veliká Ves u Prahy 10761 185 484 245,00 Kč 322 830,00 Kč
Podmínky: 
Popis: 

orná půda Veliká Ves u Prahy 162 185 7 290,00 Kč 4 860,00 Kč
Podmínky: 
Popis: 

orná půda Veliká Ves u Prahy 2715 185 122 175,00 Kč 81 450,00 Kč
Podmínky: 
Popis: 

orná půda Veliká Ves u Prahy 489 185 22 005,00 Kč 14 670,00 Kč
Podmínky: 
Popis: 

orná půda Veliká Ves u Prahy 6100 185 274 500,00 Kč 183 000,00 Kč
Podmínky: 
Popis: 

orná půda Veliká Ves u Prahy 5733 185 257 985,00 Kč 171 990,00 Kč
Podmínky: 
Popis: 

orná půda Veliká Ves u Prahy 9394 185 422 730,00 Kč 281 820,00 Kč
Podmínky: 
Popis: 

orná půda Veliká Ves u Prahy 1065 185 47 925,00 Kč 31 950,00 Kč
Podmínky: 
Popis: 

orná půda Veliká Ves u Prahy 4312 185 194 040,00 Kč 129 360,00 Kč
Podmínky: 
Popis: 

orná půda Veliká Ves u Prahy 6888 185 309 960,00 Kč 206 640,00 Kč
Podmínky: 
Popis: 

zast. plocha a nádvoří - součástí je stavba čp. 11 - rod. dům Veliká Ves u Prahy 6147 185 13 123 845,00 Kč 8 749 230,00 Kč
Podmínky: 
Popis: 

ostatní plocha Veliká Ves u Prahy 2306 185 4 923 310,00 Kč 3 282 207,00 Kč
Podmínky: 
Popis: 

zast. plocha a nádvoří - součástí je stavba čp. 13 - rod. dům Veliká Ves u Prahy 1766 185 3 770 410,00 Kč 2 513 607,00 Kč
Podmínky: 
Popis: 

zast. plocha a nádvoží - na pozemku stojí stavba čp. 65 - rod. dům (LV 101) Veliká Ves u Prahy 43 185 91 805,00 Kč 61 203,00 Kč
Podmínky: 
Popis: 

zahrada Veliká Ves u Prahy 359 185 766 465,00 Kč 510 977,00 Kč
Podmínky: 
Popis: 

zahrada Veliká Ves u Prahy 122 185 260 470,00 Kč 173 647,00 Kč
Podmínky: 
Popis: 

ostatní plocha Veliká Ves u Prahy 32 185 4 992,00 Kč 3 328,00 Kč
Podmínky: 
Popis: 

Stručný popis dražby

Dražit se budou pozemky uvedené na LV č. 185 pro obec Veliká Ves a katastrální území Veliká Ves u Prahy. Převážná část výše uvedených pozemků je v katastru nemovitostí vedená v druhu pozemku „orná půda“, což souhlasí se skutečností zjištěnou při místním šetření soudního znalce. Zemědělské pozemky jsou převážně obhospodařovány a jsou sloučené do půdních celků. Řada pozemků je přístupná pouze po cizích zemědělských pozemcích. Pozemek parcela č. st. 6, jehož součástí je stavba č.p. 11 a pozemek parcela č. st. 8, jehož součástí je stavba č.p. 13, se nacházejí v rovinatém terénu v centru zastavěné části obce Veliká Ves v sousedství kostela sv. Vavřince. Obě stavby jsou ve špatném stavebně technickém stavu s řadou vad a poruch (chybějící okna, částečně chybějící krytina apod.), dle vyjádření soudního znalce nezpůsobilé k užívání. Pozemek parcela č. st. 80/2 je zastavěný stavbou rodinného domu čp. 65 cizího vlastníka. Pozemek parcela č. 42/1 ostatní plocha se nachází v prostoru mezi ulicemi Korycanská a U Sv. Vavřince. Pozemek je přístupný pouze z pozemku parcely č. 6, s nímž tvoří jednotný funkční celek. V okolí se nacházejí rodinné domy a domy pro individuální bydlení. Obec Veliká Ves vydala pod číslem 1/2018 opatření obecné povahy, kterým se vydává územní opatření o stavební uzávěře. Opatření nabylo právní moci dne 5.5.2018. Opatřením se mimo jiné zakazuje provádění veškerých staveb ve smyslu § 2 odst. 3) stavebního zákona, provádění změn v účelu užívání staveb ve smyslu ust. § 126 odst. 4) stavebního zákona, provádění změn v účelu užívání staveb ve smyslu ust. § 126 odst. 4) stavebního zákona. Opatřením ne neomezují ani nezakazují udržovací práce.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby