Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Uherském Hradišti oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 1435019/19/3309-80542-709475

Datum a čas: 5.9.2019 od 9:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Zlínský kraj, Územní pracoviště v Uherském Hradišti, 2. patro, zasedací místnost č. 211

Zápis dražitelů: v den konání dražby od 8:30 hodin do zahájení dražby.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 36 683,00 Kč

Dražební jistota 10 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
id. 1/212 pozemků o celkové výměře 834794 m2 Polešovice 834794 250 a 2569 55 025,00 Kč 36 683,00 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty pouze platbou na účet shora uvedeného správce daně nejpozději dne 4.9.2019. Účet č. 35-47620661/0710, VS=RČ nebo IČ dražitele.
Popis: Pozemky leží cca. 1,5 km od obce Polešovice směrem na Uherský Ostroh (Klučovánky, Zadní louky, Ostrožský les).
Lesní pozemky jsou určeny k plnění funkcí lesa. Dle Lesního hospodářského plánu platného do 31. 12. 2026 je z celkové výměry lesních pozemků 832 717 m2 zalesněno 821 069 m2. Venkovním šetřením bylo zjištěno, že část pozemků je vytěžena – holina. Orná půda představuje okrajové části lesního komplexu. Vodní plochy představují koryto umělého vodního toku. Pozemek parcelní číslo St. 1074 je obklopen lesním pozemkem parcelní číslo 2129/1
z LV 250. Stavba stojící na tomto pozemku, která je zapsána na LV 2368 pro obec a katastrální území Polešovice, je ve vlastnictví Singulární společnosti v Polešovicích, spolek, č. p. 242, 687 37 Polešovice, IČO: 48505862. Draží se všechny pozemky dohromady.

Stručný popis dražby

Podíl id. 1/212 na pozemcích zapsaných u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště, na LV 250 a LV 2569, pro obec a katastrální území Polešovice: parcelní číslo - druh- výměra 2125 - lesní pozemek - 142231m2 2129/1 - lesní pozemek - 338714m2 2129/2 - lesní pozemek - 17397m2 2130 - lesní pozemek - 147937m2 2131/13 - orná půda - 471m2 2131/67 - orná půda - 309m2 2133/14 - lesní pozemek - 186438m2 2154/27 - orná půda - 172m2 2154/93 - vodní plocha - 123m2 2154/94 - vodní plocha - 397m2 2154/95 - vodní plocha - 448m2 2154/100 - vodní plocha - 103m2 St. 1074 - Zastavěná plocha a nádvoří - 54m2, na pozemku stojí stavba bez čp/če, zem. stavba, není předmětem dražby
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby