Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Plzni oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 1313939/19/2301-80542-402891

Datum a čas: 10.9.2019 od 10:00 hodin

Místo: budova Územního pracoviště v Plzni, nám. Českých bratří 8, Plzeň, zasedací místnost v přízemí úřadu

Místo vyzvednutí: budova Územního pracoviště v Plzni, nám. Českých bratří 8, Plzeň

Zápis dražitelů: v místě konání dražby dne 10.09.2019 od 9:30 do 10:00 hod.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 516 145,00 Kč

Dražební jistota 100 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
parcela 11605/52, ostatní plocha, jiná plocha Katastrální pracoviště Plzeň-město, k.ú. Plzeň 20 8157 1 032 290,00 Kč 516 145,00 Kč
Podmínky: viz. PDF dražební vyhláška
Popis: Parcela      Výměra(m2)      Druh pozemku      Způsob využití
11605/52         20                ostatní plocha        jiná plocha

1) Věcné břemeno chůze a jízdy: oprávnění pro parcelu: 11605/52
povinnost k parcele číslo 12736/6.
2) Věcné břemeno chůze a jízdy: oprávnění pro parcelu: 11605/52
povinnost k parcelám číslo 11605/16, 11605/18, 11605/4, 11605/55.

parcela parcela
parcela 11608, trvalý trávní porost Katastrální pracoviště Plzeň-město, k.ú. Plzeň 728 8157 1 032 290,00 Kč 516 145,00 Kč
Podmínky: viz. PDF dražební vyhláška
Popis: Parcela      Výměra(m2)      Druh pozemku      Způsob využití
11608            728                trvalý trávní porost

parcela
parcela 11610/146, ostatní plocha, jiná plocha Katastrální pracoviště Plzeň-město, k.ú. Plzeň 369 8157 1 032 290,00 Kč 516 145,00 Kč
Podmínky: viz. PDF dražební vyhláška
Popis: Parcela       Výměra(m2)      Druh pozemku      Způsob využití
11610/146        369              ostatní plocha         jiná plocha

parcela 11610/182, ostatní plocha, jiná plocha Katastrální pracoviště Plzeň-město, k.ú. Plzeň 231 8157 1 032 290,00 Kč 516 145,00 Kč
Podmínky: viz. PDF dražební vyhláška
Popis: Parcela      Výměra(m2)      Druh pozemku      Způsob využití
11610/182       231              ostatní plocha        jiná plocha

Věcné břemeno chůze a jízdy za účelem údržby a obslužnosti
vtoku do propustku: oprávnění pro Statutární město Plzeň
povinnost k parcele číslo 11610/182.

Stručný popis dražby

opakovaná dražba: Nemovitosti - Pozemky Parcela Výměra(m2) Druh pozemku Způsob využití 11605/52 20 ostatní plocha jiná plocha 11608 728 trvalý trávní porost 11610/146 369 ostatní plocha jiná plocha 11610/182 231 ostatní plocha jiná plocha Vše zapsáno na LV 8157 v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město, okres Plzeň-město, obec Plzeň, k. ú. Plzeň. Dražená nemovitá věc jsou pozemky neudržované, porostlé nálety. Svým tvarem neumožňují výstavbu. Pozemky obdobného tvaru a výměr nejsou obvyklým předmětem obchodování. Na pozemcích vázne věcné břemeno chůze a jízdy za účelem údržby obslužnosti vtoku do propustku, oprávnění pro Statutární město Plzeň.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby