Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Chomutově oznamuje zrušení veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 1640647/19/2504-00540-507217

Datum a čas: 11.9.2019 od 10:00 hodin

Místo: zasedací místnost Územního pracoviště v Chomutově, Bachmačská 1617, Chomutov

Zápis dražitelů: v den konání dražby od 9:30 hod. do zahájení dražby

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 5 667,00 Kč

Dražební jistota 2 000,00 Kč

Dražební vyhláška  Rozhodnutí o zrušení/pokračování dražby 

Předměty dražby

(Informace, zda se draží předměty dražby jednotlivě nebo v souboru, je obsažena v dražební vyhlášce)
č. Předmět Počet Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč Min. příhoz v Kč
1 pozemek parc. č. 717/17, LV 508, kat. ůzemí Dolní Měcholupy, obec Praha 169,00 8 500,00 Kč 5 667,00 Kč 1 000,00 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty.
Popis: Pozemek je situován v městské části města Praha – Dolní Měcholupy, při ulici Kutnohorská. Okolí je tvořeno průmyslovou oblastí. Pozemek je prakticky nepřístupný, respektive přístupný velmi obtížně. Pozemek je umístěn na okraji náspu tehdejší pravděpodobně železniční vlečky. Jde o pozemek podle katastru nemovitostí, evidovaný v druhu pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha. Podle dostupného územního plánu Hlavního města Prahy je předmětný pozemek územním plánem zařazen do ploch ZMK – zeleň městská a krajinná, tzn., bez možnosti využití pro výstavbu. Na pozemku se nenachází žádné stavby, nemá příslušenství, je porostlý náletovými nelesními porosty.

1 2 3

Stručný popis dražby

prodej pozemku
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby