Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Přerově oznamuje zrušení veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 1358529/19/3107-00540-804418

Datum a čas: 2.7.2019 od 9:15 hodin

Místo: zasedací místnost Finančního úřadu pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště v Přerově, Wurmova 2831/4, VI. NP

Místo vyzvednutí: Křenovice

Zápis dražitelů: v den konání dražby v době od 8:30 hodin do 9h

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 2 185 333,00 Kč

Dražební jistota 1 090 000,00 Kč

Dražební vyhláška  Rozhodnutí o zrušení/pokračování dražby 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
Orná půda, trvalý travní porost, zahrada Křenovice u Kojetína 130754 286 3 278 000,00 Kč 2 185 333,00 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty (§ 194 odst. 4 daňového řádu).
Popis: Nemovitosti
Pozemky
Parcela Výměra[m2]   Druh pozemku          Způsob využití
--------------------------------------------------------------------------
1998        3 530            orná půda                  zemědělský půdní fond
2007      22 487            orná půda                  zemědělský půdní fond
2244        8 709            trvalý travní porost   zemědělský půdní fond
2273        2 041            trvalý travní porost   zemědělský půdní fond
2341      13 975            orná půda                  zemědělský půdní fond
2354           747            zahrada                     zemědělský půdní fond
2400           377            trvalý travní porost   zemědělský půdní fond
2401        1 036            orná půda                  zemědělský půdní fond
2447      10 610            orná půda                  zemědělský půdní fond
2496      14 841            orná půda                  zemědělský půdní fond
2508      41 871            orná půda                  zemědělský půdní fond
2545        5 110            orná půda                  zemědělský půdní fond
2780        5 420            orná půda                  zemědělský půdní fond4 5 6

Stručný popis dražby

Pozemky se nacházejí v nezastavěné části obce ve volné krajině, tvořené části lánů a lesního porostu v krajině, jsou v rovinatém terénu částečně v mírně svažitém terénu, přístup je po polních komunikacích a dále přes jiné pozemky v lánu. Jsou v neurbanizované zóně určené k zemědělské produkci a jsou obhospodařovány vlastníkem nemovité věci.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby