Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Přerově oznamuje zrušení veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 1358482/19/3107-00540-804418

Datum a čas: 2.7.2019 od 9:00 hodin

Místo: zasedací místnost Finančního úřadu pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště v Přerově, Wurmova 2831/4, VI. NP

Místo vyzvednutí: Křenovice

Zápis dražitelů: v den konání dražby v době od 8:30 hodin do zahájení dražby

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 2 787 773,00 Kč

Dražební jistota 1 390 000,00 Kč

Dražební vyhláška  Rozhodnutí o zrušení/pokračování dražby 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
Orná půda a ostatní plocha Křenovice u Kojetína 16912 286 4 181 660,00 Kč 2 787 773,00 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty (§ 194 odst. 4 daňového řádu).
Popis: Nemovitosti
Pozemky
Parcela Výměra[m2]   Druh pozemku          Způsob využití
--------------------------------------------------------------------------
54/24       214              ostatní plocha          ostatní komunikace
1994    15898              orná půda                
1998        800              orná půda 

Pozemky se nacházejí v nezastavěné části obce ve volné krajině, tvořené části lánů a lesního porostu v krajině, jsou v rovinatém terénu částečně v mírně svažitém terénu, přístup je po polních komunikacích a dále přes jiné pozemky v lánu. Parcela 54/24 je vedená jako ostatní plocha ostatní komunikace a je oceněna jako stavební pozemek. Dle platného územního plánu obce jsou pozemky zařazeny do zóny SV - smíšená obytná venkovská. Pozemky jsou užívány a obhospodařovány vlastníkem nemovité věci, který na nich hospodaří. 

1 2 3

Stručný popis dražby

Pozemky se nacházejí v nezastavěné části obce ve volné krajině, tvořené části lánů a lesního porostu v krajině, jsou v rovinatém terénu částečně v mírně svažitém terénu, přístup je po polních komunikacích a dále přes jiné pozemky v lánu.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby