Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště pro Prahu - Jižní Město oznamuje konání veřejné dražby domu/ů

Číslo jednací: 3532123/19/2011-00540-105800

Datum a čas: 24.9.2019 od 10:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu - Jižní Město, Opatovská 964/18, 149 02 Praha 11

Zápis dražitelů: Zápis účastníků dražby bude zahájen v dražební místnosti od 09:30 hod. do zahájení dražby.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 64 500,00 Kč

Dražební jistota 10 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
Parcela St. č. 11 - součástí je stavba č.p. 10 717410 Páleček 220 77 96 520,00 Kč 64 500,00 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty (§ 194 odst. 4 daňového řádu) tak, aby byla připsána na  účet správce daně nejpozději v den předcházející dni dražby.
Popis: Pozemky:
Parcela:    Výměra m2    Druh pozemku     Zp. využití     Zp. ochrany
St. 11       220
Součástí je stavba: Páleček, č.p. 10, bydlení
Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 11
Okres: CZ0203 Kladno
Kat. území: 717410 Páleček
Obec: 532461 Klobuky
a to vše zapsané na LV 77 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Slaný.
Shora uvedené nemovitosti se nacházejí ve střední části obce Klobuky, přímo u veřejné komunikace, ze které je přístup  a příjezd k domu přes nezastavěnou část pozemku.  K domu patří vedlejší stavba a malý dvorek. 

Rodinný dům Páleček č.p. 10 Rodinný dům Páleček č.p. 10

Stručný popis dražby

Dražené nemovitosti budou draženy jako celek - viz. dražební vyhláška.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby