Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště pro Prahu 2 oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 5098137/19/2002-00540-111122

Datum a čas: 9.7.2019 od 10:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro hl. m. Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 2, Vinohradská 2488/49, 120 00 Praha 2, dražební místnost – bude označena

Zápis dražitelů: 09. 07. 2019 od 9:30 hodin

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 97 000,00 Kč

Dražební jistota 30 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
pozemky se užívají jako zemědělská půda 726869 Pozdeň 6549 354 146 000,00 Kč 97 000,00 Kč
Podmínky: Uvedeny v dražební vyhlášce.
Popis: a) Označení a popis dražené nemovité věci:

Okres: CZ0203 Kladno                                   Obec: 532762 Pozdeň
Kat.území: 726869 Pozdeň                              List vlastnictví: 354

Nemovitosti
Pozemky
Parcela            Výměra[m2]           Druh pozemku         Způsob využití             Způsob ochrany

  372                    3010                    orná půda                                               zemědělský půdní fond
  373                    3453                    orná půda                                               zemědělský půdní fond
  374                        86                    orná půda                                               zemědělský půdní fond

pozemky1 parcela_372 parcela_373 parcela_374 372 373 374 pozemky

Stručný popis dražby

Jedná se o zemědělské pozemky, mírně svažité, které se nacházejí asi 2,5 km severně od zastavěného území obce Pozdeň, okres Kladno. Pozemky jsou ke dni ocenění zapsány v KN jako orná půda a užívají se tak. Obec Pozdeň leží 10km SZ od Slaného, 29km SZ od Kladna, 8 km SV od Mšece na pomezí bývalých okresů Kladno a Rakovník. Omezená dopravní dostupnost autobusovou HD. Menší obec regionu s pouze základní občanskou vybaveností. Pozemky na sebe půdorysně navazují, jsou součástí většího honu. Užívají se současně s ostatními pozemky v honu. Přístup k pozemkům je ke dni ocenění pouze přes pozemky jiných vlastníků honu.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby