Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště ve Valašském Meziříčí oznamuje zrušení veřejné dražby domu/ů

Číslo jednací: 1286032/19/3310-00540-712604

Datum a čas: 26.6.2019 od 9:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Zlínský kraj, Územní pracoviště ve Valašském Meziříčí

Zápis dražitelů: od 08.30 hod.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 4 000 000,00 Kč

Dražební jistota 2 000 000,00 Kč

Dražební vyhláška  Rozhodnutí o zrušení/pokračování dražby 

Předměty dražby

(Informace, zda se draží předměty dražby jednotlivě nebo v souboru, je obsažena v dražební vyhlášce)
č. Předmět Počet Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč Min. příhoz v Kč
1 Dražba nemovitých věcí 1,00 4 000 000,00 Kč 4 000 000,00 Kč 200 000,00 Kč
Podmínky: 
Popis: Pozemky, parcela:
375/3 o výměře 3978 m2 - orná půda
375/5 o výměře 150 m2 – zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Krhová, č.p. 525, rod.dům
Stavba stojí na pozemku p.č.: 375/5
Vše zapsáno na listu vlastnictví č. 796 v katastrálním území Krhová, obec Krhová, okres Vsetín

Dražba nemovitých věcí Dražba nemovitých věcí Dražba nemovitých věcí Dražba nemovitých věcí

Stručný popis dražby

Pozemky, parcela: 375/3 o výměře 3978 m2 - orná půda 375/5 o výměře 150 m2 – zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: Krhová, č.p. 525, rod.dům Stavba stojí na pozemku p.č.: 375/5 Vše zapsáno na listu vlastnictví č. 796 v katastrálním území Krhová, obec Krhová, okres Vsetín
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby