Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Přerově oznamuje konání veřejné dražby domu/ů

Číslo jednací: 1260103/19/3107-00540-804778

Datum a čas: 28.6.2019 od 10:00 hodin

Místo: Zasedací místnost Finančního úřadu pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště v Přerově, Wurmova 2831/4 – 6.nadzemní podlaží

Místo vyzvednutí: Přerov

Zápis dražitelů: v den konání dražby od 9:30 hod. do zahájení dražby

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 586 667,00 Kč

Dražební jistota 195 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
pozemek p. č. 785, pozemek p. č. 788 Přerov 2035 14482 880 000,00 Kč 586 667,00 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty. Dražební jistota byla stanovena ve výši: 195 000,- Kč
Popis: spoluvlastnický podíl ½ nemovitých věcí zapsaných na LV 14482 pro katastrální území Přerov, obec Přerov, okres Přerov
- pozemek p. č. 785 o výměře 754 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: Přerov I-Město, č. p. 1855, rod. dům,
- pozemek p. č. 788 o výměře 1281 m2, ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha

ulice dvůr

Stručný popis dražby

spoluvlastnický podíl 1/2 nemovitých věcí zapsaných na LV 14482 pro katastrální území Přerov, obec Přerov, okres Přerov
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby