Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště Praha – západ oznamuje zrušení veřejné dražby domu/ů

Číslo jednací: 2714240/19/2102-80542-203327

Datum a čas: 25.6.2019 od 10:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště Praha – západ, Na Pankráci 95, 140 21 Praha 4

Zápis dražitelů: Od 09:30 hodin do zahájení dražby.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 1 235 733,00 Kč

Dražební jistota 300 000,00 Kč

Dražební vyhláška  Rozhodnutí o zrušení/pokračování dražby 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
parcela číslo 1985/1, zahrada, zemědělský půdní fond Roztoky u Prahy 722 207
Podmínky: 
Popis: 

Parcela číslo 1985/2, zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: bez čp/če, zem. stav, Stavba stojí na pozemku: p.č. 1985/2 Roztoky u Prahy 52 207
Podmínky: 
Popis: 

parcela číslo 1986, zastavěná plocha a nádvoří, Součístí je stavba: Roztoky č.p. 911, rod. dům, Stavba stojí na pozemku: p.č. 1986 Roztoky u Prahy 101 207
Podmínky: 
Popis: 

Stručný popis dražby

Dražba 1/4 rodinného domu v Roztokách u Prahy.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby