Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště v Jihlavě oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 1018813/19/2901-80541-711424

Datum a čas: 13.6.2019 od 9:30 hodin

Místo: Finanční úřad pro Kraj Vysočina, Územní pracoviště v Jihlavě, Tolstého 2, Jihlava, zasedací místnost č. 269 ve II. poschodí

Zápis dražitelů: Dne 13.06.2019 od 08:45 hod. do zahájení dražby v místě konání dražby.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 740 365,00 Kč

Dražební jistota 70 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
Orná půda v k.ú. Předhradí u Skutče Předhradí u Skutče 34163 546 922 401,00 Kč 614 934,00 Kč
Podmínky: Podrobné podmínky uvedeny v dražební vyhlášce.    Dražební jistota 50.000,- Kč.
Popis: OKRES: Chrudim                LIST VLASTNICTVÍ: 546
OBEC: Předhradí                 PODÍL VLASTNICTVÍ: 1/1
KAT. ÚZEMÍ: Předhradí u Skutče
 
Nemovitosti
Pozemky
Parcely      Výměra[m2]            Druh pozemku
660/55           34163                      orná půda

Vše zapsáno Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální
pracoviště Chrudim.

snímek snímek snímek snímek
Trvalý travní porost v k.ú. Předhradí u Skutče. Předhradí u Skutče 1893 546 41 646,00 Kč 27 764,00 Kč
Podmínky: Podrobné podmínky jsou uvedeny v dražební vyhlášce. Dražební jistota ve výši 5.000,- Kč
Popis: OKRES: Chrudim         LIST VLASTNICTVÍ: 546
OBEC: Předhradí          PODÍL VLASTNICTVÍ: 1/1
KAT. ÚZEMÍ: Předhradí u Skutče


Nemovitosti
Pozemky
Parcely            Výměra[m2]             Druh pozemku
716/16                  1893                     trvalý travní porost

Vše zapsáno Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální
pracoviště Chrudim.

snímek snímek
Orná půda v k.ú. Předhradí u Skutče Předhradí u Skutče 3569 546 96 363,00 Kč 64 242,00 Kč
Podmínky: Podrobné podmínky uvedeny v dražební vyhlášce.    Dražební jistota 10.000,- Kč.
Popis: OKRES: Chrudim                LIST VLASTNICTVÍ: 546
OBEC: Předhradí                 PODÍL VLASTNICTVÍ: 1/1
KAT. ÚZEMÍ: Předhradí u Skutče
 
Nemovitosti
Pozemky
Parcely      Výměra[m2]            Druh pozemku
716/51           3569                      orná půda

Vše zapsáno Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální
pracoviště Chrudim.

snímek snímek
Trvalý travní porost v k.ú. Předhradí u Skutče. Předhradí u Skutče 2279 546 50 138,00 Kč 33 425,00 Kč
Podmínky: Podrobné podmínky jsou uvedeny v dražební vyhlášce. Dražební jistota ve výši 5.000,- Kč
Popis: OKRES: Chrudim         LIST VLASTNICTVÍ: 546
OBEC: Předhradí          PODÍL VLASTNICTVÍ: 1/1
KAT. ÚZEMÍ: Předhradí u Skutče


Nemovitosti
Pozemky
Parcely            Výměra[m2]             Druh pozemku
729/3                  2279                     trvalý travní porost

Vše zapsáno Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální
pracoviště Chrudim.

snímek snímek

Stručný popis dražby

Pozemky v k.ú. Předhradí u Skutče - orná půda, trvalý travní porost
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby