Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště v Semilech oznamuje konání veřejné dražby objektů výroby/služeb

Číslo jednací: 875385/19/2607-00540-607648

Datum a čas: 25.6.2019 od 10:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Liberecký kraj, Územní pracoviště v Semilech, Vysocká 140, zasedací místnost č.dv. 212, 2. poschodí

Zápis dražitelů: v den konání dražby od 09:30 hodin do zahájení dražby v zasedací místnosti Finančního úřadu pro Liberecký kraj, Územní pracoviště v Semilech, Vysocká 140, zasedací místnost č.dv. 212, 2 poschodí

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 1 933 333,00 Kč

Dražební jistota 200 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Předměty dražby

(Informace, zda se draží předměty dražby jednotlivě nebo v souboru, je obsažena v dražební vyhlášce)
č. Předmět Počet Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč Min. příhoz v Kč
1 nemovité věci zapsané na LV č. 433, k.ú. Libštát 1,00 2 900 000,00 Kč 1 933 333,00 Kč 10 000,00 Kč
Podmínky: Prohlídka dražené nemovitosti nebude zajištěna. U správce daně je možné nahlédnout do znaleckého posudku. Informace na tel č. 481 660 340, 481 660 345, 481 660 342.
Popis: 

Jedná se o bývalý strojírenský areál, který je přístupný přímo z veřejné komunikace, silnice č. 283 z Libštátu na Bělou. Provoz areálu byl ukončen v roce 2009, čemuž odpovídá jeho celkový stav. Areál se skládá z hlavní výrobní budovy, obslužných objektů a dalšího příslušenství. V hlavní budově na pozemku parc. č. st. 261/1 je umístěna obrobna, přípravna, svařovna, lakovna, kotelna, sklady, jídelna a kancelářské prostory. Areál je odpojen od přívodu el. vedení a vody. Odpadní vody jsou svedeny do jímky a septiku. Další příslušenství tvoří zpevněné plochy a oplocení.vjezd do areálu Areál ze zadní strany Manipulační plocha s transformátorem  a skladem

Stručný popis dražby

dražba nemovitých věcí zapsaných na LV č. 433, k.ú. Libštát
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby