Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště pro Prahu 3 oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 4417278/19/2003-00540-110067

Datum a čas: 6.6.2019 od 10:00 hodin

Místo: budova Finančního úřadu pro hl.m. Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 3, Drahobejlova 48, Praha 9

Zápis dražitelů: od 09:30 hod.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 126 000,00 Kč

Dražební jistota 27 777,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
Lesní pozemky Lomnička 16053 546 187 570,00 Kč 126 000,00 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty (§ 194 odst. 4 daňového řádu).
Popis: pozemky v obci Lomnička, katastrálním území 686808 Lomnička u Tišnova, zapsaný na listu vlastnictví č. 546, vedený u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.
Pozemky:
Parcela Výměra Druh pozemku Způsob ochrany
KN 421 5071 m2 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí lesa
KN 422 2095 m2 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí lesa
KN 477 8887 m2 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí lesa

doc00193720190507134324_001 doc00193720190507134324_002 doc00193720190507134324_003 doc00193720190507134324_004

Stručný popis dražby

Předmětem dražby jsou pozemky v obci Lomnička, v katastrálním území 686808 Lomnička u Tišnova, zapsaný na listu vlastnictví č. 546, vedený u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby