Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Pelhřimově oznamuje konání veřejné dražby domu/ů

Číslo jednací: 1009760/19/2910-00540-711261

Datum a čas: 11.9.2019 od 10:00 hodin

Místo: Zasedací sál ÚzP v Pelhřimově, č. dveří 216, II. poschodí, Příkopy 1754, 393 01 Pelhřimov

Zápis dražitelů: Zasedací sál ÚzP v Pelhřimově dne 11.9.2019 od 9:30 do zahájení dražby

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 505 000,00 Kč

Dražební jistota 50 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
Spoluvlastnický podíl ve výši 4/9 na st. parcele č. 214 o výměře 297 m2, jejíž součástí je dům č.p. 198, a na parcele č. 1548/1 o výměře 605 m2 (zahrada) Žirovnice 514 1 010 000,00 Kč 505 000,00 Kč
Podmínky: Složení dražební jistoty ve výši Kč 50 000,-.
Popis: Oceňované nemovité věci jsou umístěny v lokalitě zástavby rodinných domů městského charakteru a původní uliční zástavby s přístupem po zpevněné komunikaci s možností připojení na všechny inž. sítě. Jedná se o budovu původního přízemního rodinného domu postaveného cca před 135 lety jako přízemní dům s malým podsklepením. V 2. polovině dvacátého století došlo k provedení zásadní stavební úpravy – nástavby 2.NP. Budova má kamenné základy bez vodorovných a svislých izolací, zdivo smíšené a cihelné, stropy rovné, omítané a nespalné. Zastřešení je provedeno tesařsky vázanou konstrukcí s eternitovou krytinou. Klempířské prvky jsou pozinkované, vnější omítky břízolitové a vnitřní omítky vápenné a štukové. Vytápění je prováděno ÚT na tuhá paliva, elektro 3x380 V. V 1.NP je zaveden zemní plyn na vaření. Ohřev TUV je prováděn elektrickým bojlerem. Kanalizace řešena svedením do septiku. Původní stavba je v horším technickém a provozním stavu s nutností provedení větší stavební úpravy pro zajištění komfortu užívání odpovídající současným požadavkům na bydlení – zejména odvlhčení spodní části objektu, zateplení objektu včetně výměny oken, opravy vnitřních rozvodů instalací, opravy podlah a omítek.


foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9

Stručný popis dražby

Dražit se bude spoluvlastnický podíl ve výši 4/9 na těchto nemovitých věcech: - st. parcela č. 214 o výměře 297 m2 - zast. plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba č.p. 198 - k bydlení - parcela č. 1548/1 o výměře 605 m2 - zahrada. Vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov, na LV č. 514 pro obec a k.ú. Žirovnice.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby