Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště v Děčíně oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 1284892/19/2503-80541-505626

Datum a čas: 19.6.2019 od 10:00 hodin

Místo: dražební místnost Finančního úřadu pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Děčíně, Řetězová 1369/2a, 405 39 Děčín

Zápis dražitelů: 19.06.2019 od 09:30 hod. do zahájení dražby

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 66 667,00 Kč

Dražební jistota 20 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
parcela č. 3649/5 Jílové u Děčína 4294 1169 100 000,00 Kč 66 667,00 Kč
Podmínky: Dražební jistota byla stanovena na 20.000,- Kč.
Popis: Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na nemovité věci zapsané na LV 1169 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Děčín, pro katastrální území Jílové u Děčína, obec Jílové - trvalý travní porost.

matousek01 matousek02

Stručný popis dražby

Draží se spoluvlastnický podíl - 1/4 pozemku. Jedná se o pozemek po pravé straně Sněžnické ulice ve směru na Sněžník. Plocha pozemku je mírně svažitá. Příjezd je po starší účelové komunikaci k vodárenskému zařízení, po nezpevněné živičné komunikaci. Pozemek je v rámci vodárny částečně oplocen. Předpokládá se ochranné pásmo mezi dvěma vodárnami. Na pozemku se nachází tyče v trase mezi zařízeními. V části vede příležitostná vodoteč směrem k zahrádkám. Pozemek není udržován, sečen, horní část je s četnými nálety, s podrostem křovin, ostružin a bezu. Pozemek je v územním plánu se změnou funkčního využití na rodinné domy, s předpokladem budoucího zhodnocení výstavbou. Od roku 2008 však žádná výstavba a ani výstavba podmíněných investic – vodovodní a kanalizační řád, svod elektro ze stávajícího podzemního nebo horního vedení nad pozemkem ve spodní části, nebyla zahájena.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby