Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Karviné oznamuje konání veřejné dražby domu/ů

Číslo jednací: 2156391/19/3212-80542-804433

Datum a čas: 12.6.2019 od 15:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště v Karviné, Zakladatelská 974/20, 735 06 Karviná - Nové Město; přízemí, zasedací místnost č. dveří 121

Zápis dražitelů: v den konání dražby od 14:30 hodin do zahájení dražby.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 693 400,00 Kč

Dražební jistota 70 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Předměty dražby

(Informace, zda se draží předměty dražby jednotlivě nebo v souboru, je obsažena v dražební vyhlášce)
č. Předmět Počet Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč Min. příhoz v Kč
1 rodinný dům č.p. 148 (dle LV č. 1995) – ve skutečnosti zbořeniště původního rodinného domu, stojící na pozemku parc.č. 249 včetně příslušenství a pozemků parc.č. 250 a 251, vše zapsáno na LV 1995, k.ú. Štramberk, okres Nový Jičín 1,00 1 040 000,00 Kč 693 400,00 Kč 10 000,00 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty (§ 194 odst. 4 daňového řádu).
Popis: rodinný dům č.p. 148 (dle LV č. 1995) – ve skutečnosti zbořeniště původního rodinného domu, stojící na pozemku parc.č. 249 včetně příslušenství a pozemků parc.č. 250 a 251, vše zapsáno na LV 1995, k.ú. Štramberk, okres Nový Jičín

rodinný dům rodinný dům rodinný dům rodinný dům rodinný dům rodinný dům rodinný dům rodinný dům

Stručný popis dražby

rodinný dům č.p. 148 (dle LV č. 1995) – ve skutečnosti zbořeniště původního rodinného domu, stojící na pozemku parc. č. 249 včetně příslušenství a pozemků parc. č. 250 a 251, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 1995 v katastrálním území Štramberk, obec Štramberk, okres Nový Jičín. Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby