Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště pro Prahu 4 oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 4252708/19/2004-80542-209047

Datum a čas: 6.6.2019 od 10:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 4, Budějovická 409/1, 140 00, 2. patro, dražební místost č. 251

Zápis dražitelů: Dne 6.6.2019 od 9.30 hod. do zahájení dražebního jednání, dražební místnost č. 251, 2. patro

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 72 833,00 Kč

Dražební jistota 30 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Předměty dražby

(Informace, zda se draží předměty dražby jednotlivě nebo v souboru, je obsažena v dražební vyhlášce)
č. Předmět Počet Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč Min. příhoz v Kč
1. Ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 nemovitých věcí 1,00 109 250,00 Kč 72 833,00 Kč 5 000,00 Kč
Podmínky: Uvedeny v dražební vyhlášce.
Popis: 1. Ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 nemovitých věcí:

okres: Nymburk
obec: Třebestovice
Katastrální území: Třebestovice
LV: 181

Pozemky
Parcela          Výměra(m2)          Druh pozemku           Způsob využití    Způsob ochrany
KN 559/1       16364              lesní pozemek            p.určený k plnění funkcí lesa
KN 559/2       10162              lesní pozemek            p.určený k plnění funkcí lesa
KN 559/3         9769              lesní pozemek            p.určený k plnění funkcí lesa
KN 559/5         4991              lesní pozemek            p.určený k plnění funkcí lesa
KN 559/6           791              lesní pozemek            p.určený k plnění funkcí lesa
KN 561/190       697               orná půda                  zemědělský půdní fond
KN 561/191       239               orná půda                  zemědělský půdní fond
KN 561/198     6670               orná půda                  zemědělský půdní fond
KN 561/221       341               orná půda                  zemědělský půdní fond
KN 589/2             81               ostatní plocha            ostatní komunikace
KN 589/3             25               ostatní plocha            ostatní komunikace

skladba:

Název
Výměra (m2)                 Stáří (let)               Zakmenění               Bonita           Zastoupení    
borovice lesní na pozemku p.č.: 559/1 a 561/191
16603                           66                         7,00                        24                  90%
dub letní na pozemku p.č.: 559/1 a 561/191
16603                           66                         7,00                        20                  10%
borovice lesní na pozemku p.č.: 559/2 a 559/6
10953                          141                        6,00                        20                100%
borovice lesní na pozemku p.č.: 559/3 a 561/190
10466                            98                        7,00                        24                  90%
akát trnovník na pozemku p.č.: 559/3 a 561/190
10466                            98                        7,00                        20                  10%
borovice lesní na pozemku p.č.: 559/5
4991                             66                         7,00                        24                  90%
dub letní na pozemku p.č.: 559/5
4991                             66                         7,00                        20                  10%


Stručný popis dražby

Ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na nemovité věci: okres: Nymburk obec: Třebestovice Katastrální území: Třebestovice LV: 181 Pozemky Parcela Výměram2)Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany KN 559/1 16364 lesní pozemek p.určený k plnění funkcí lesa KN 559/2 10162 lesní pozemek p.určený k plnění funkcí lesa KN 559/3 9769 lesní pozemek p.určený k plnění funkcí lesa KN 559/5 4991 lesní pozemek p.určený k plnění funkcí lesa KN 559/6 791 lesní pozemek p.určený k plnění funkcí lesa KN 561/190 697 orná půda zemědělský půdní fond KN 561/191 239 orná půda zemědělský půdní fond KN 561/198 6670 orná půda zemědělský půdní fond KN 561/221 341 orná půda zemědělský půdní fond KN 589/2 81 ostatní plocha ostatní komunikace KN 589/3 25 ostatní plocha ostatní komunikace
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby