Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště Ostrava I oznamuje konání veřejné dražby domu/ů

Číslo jednací: 2135714/19/3201-00540-803656

Datum a čas: 19.6.2019 od 9:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště Ostrava I, Jurečkova 940/2, 700 39 Moravská Ostrava, Budova B, 5. podlaží, zasedací místnost

Zápis dražitelů: 19.06.2019 od 08:30 hod. do 08:55 hod.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 666 667,00 Kč

Dražební jistota 333 334,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
Dům Slezská Ostrava Slezská Ostrava 642 837 1 000 000,00 Kč 666 667,00 Kč
Podmínky: 
Popis: Pozemky
- parcela č. 2252 - zastavěná plocha a nádvoří, výměra 243 m2, součástí je stavba: Slezská Ostrava, č.p.1309, 
  rodinný dům
- parcela č. 2253 - zahrada, výměra 399 m2


Rodinný dům č. p. 1309 se nachází na ulici Chittussiho v zástavbě převážně objektů
pro individuální bydlení, s občanskou vybaveností v dosahu pěší chůze. Je přízemní,
podsklepený se sedlovým krovem, kde půdního prostoru je využito jako podkroví.
Celý objekt se nachází v havarijním technickém stavu, bez možnosti dalšího užívání bez
celkové rekonstrukce nebo demolice objektu a vybudování nové stavby.
Základy jsou betonové s nefunkční izolací proti zemní vlhkosti. Svislé obvodové
konstrukce jsou zděné z klasických materiálů v tl. 45 cm. Střecha je sedlová s krytinou
z eternitových šablon. Část střešní krytiny však chybí a přes vzniklé otvory rostou
náletové dřeviny. Původní klempířské konstrukce převážně zcela chybí nebo jsou již silně
poškozeny. Stropní konstrukce jsou rovné, vnitřní omítky jsou vápenné hladké, fasádní
omítky silně zvětralé nebo chybí. Dveře jsou hladké plné, okna dřevěná dvojitá,
neudržovaná, některá bez zasklení. Elektrická instalace je světelná, avšak odpojená,
zcela nefunkční, bleskosvod chybí. Vytápění je nefunkční. Je proveden rozvod studené
i teplé vody, odpadní vody jsou svedeny do veřejné kanalizace. Ohřev teplé vody není
funkční. Objekt je napojen na přípojku zemního plynu.
Součástí nemovitosti jsou rovněž venkovní úpravy, které tvoří přípojky inženýrských sítí
a částečné oplocení z drátěného pletiva.

foto I foto 2 katastrální mapa 2252 katastrální mapa 2253 mapy cz mapy cz letecky

Stručný popis dražby

Rodinný dům č. p. 1309 se nachází na ulici Chittussiho v zástavbě převážně objektů pro individuální bydlení.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby