Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Pelhřimově oznamuje konání veřejné dražby rekreačních objektů

Číslo jednací: 917137/19/2910-00540-711261

Datum a čas: 5.6.2019 od 10:00 hodin

Místo: Zasedací sál ÚzP v Pelhřimově, č. dveří 216, II. poschodí, Příkopy 1754, 393 01 Pelhřimov

Zápis dražitelů: Zasedací sál ÚzP v Pelhřimově dne 5.6.2019 od 9:30 do zahájení dražby

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 16 667,00 Kč

Dražební jistota 5 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Předměty dražby

(Informace, zda se draží předměty dražby jednotlivě nebo v souboru, je obsažena v dražební vyhlášce)
č. Předmět Počet Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč Min. příhoz v Kč
č.e. 535 stavba sloužící k rodinné rekreaci 25 000,00 Kč 16 667,00 Kč 1 000,00 Kč
Podmínky: Složení dražební jistoty ve výši Kč 5 000,-.
Popis: Dražená nemovitá věc je umístěna na okraji zastavěného území města Pacov v lokalitě zahrádkářské kolonie s uzamčeným přístupem bez možnosti příjezdu a s omezenou možností připojení na inženýrské sítě. Jedná se o objekt zahrádkářského skladu – (původní staveništní buňka) – kontejnerový objekt bez základové konstrukce s prkenným obedněním. Zastavěná plocha objektu je 5x2,6 m o výšce 2,6 m. Objekt je v horším technickém stavu. Přístup k objektu je možný pouze přes pozemek ve vlastnictví jiného vlastníka.

foto1 foto2 foto3 foto4

Stručný popis dražby

Dražit se bude stavba sloužící k rekreaci zapsaná u Katastrálního úřadu pro Kraj Vysočina - Katastrální pracoviště Pelhřimov na LV č. 3155 pro obec a katastrální území Pacov: - stavba č.e. 535 na st. parcele č. 2321 (LV 1895)
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby