Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Třebíči oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 911534/19/2912-00540-704322

Datum a čas: 28.5.2019 od 9:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Kraj Vysočina, Územní pracoviště v Třebíči, Žerotínovo náměstí 17/1, Třebíč, v zasedací místnosti v budově A, 2.patro

Zápis dražitelů: Dne 28.05.2019 od 8:30 hod. do zahájení dražby v místě konání dražby

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 27 333,00 Kč

Dražební jistota 9 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Předměty dražby

(Informace, zda se draží předměty dražby jednotlivě nebo v souboru, je obsažena v dražební vyhlášce)
č. Předmět Počet Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč Min. příhoz v Kč
1 pozemek zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu,Katastrální pracoviště Třebíč, na LV 208 pro katastrální území Pocoucov, obec Třebíč 14460,00 41 000,00 Kč 27 333,00 Kč 1 000,00 Kč
Podmínky: viz dražební vyhláška
Popis: pozemek zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč, na LV 208 pro katastrální území Pocoucov, obec Třebíč

- pozemek (lesní) parc.č. 1407/1 o výměře 14.460 m2

parc.č. 1407/1

Stručný popis dražby

Pozemek zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč, na LV 208 pro katastrální území Pocoucov, obec Třebíč - pozemek (lesní) parc.č. 1407/1 o výměře 14.460 m2
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby