Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště ve Žďáru nad Sázavou oznamuje konání veřejné dražby domu/ů

Číslo jednací: 919061/19/2914-00540-708765

Datum a čas: 17.6.2019 od 10:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Kraj Vysočina, Územní pracoviště ve Žďáru nad Sázavou, Strojírenská 28, 591 01 Žďár nad Sázavou, v jednací místnosti (2. patro, místnost č. dveří A 228)

Zápis dražitelů: V den konání dražby od 9:30 hod. do zahájení dražby.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 234 000,00 Kč

Dražební jistota 50 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Předměty dražby

(Informace, zda se draží předměty dražby jednotlivě nebo v souboru, je obsažena v dražební vyhlášce)
č. Předmět Počet Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč Min. příhoz v Kč
1 Soubor nemovitých věcí zapsaných na LV 238 k.ú. Radostín nad Oslavou - podíl 1/2 1,00 350 000,00 Kč 234 000,00 Kč 5 000,00 Kč
Podmínky: viz. dražební vyhláška
Popis: Spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na nemovitých věcech:
- pozemek p. č. st. 46/1, součástí pozemku je stavba: Radostín nad Oslavou č.p. 27, rod. dům,
- pozemek p. č. st. 46/2, součástí pozemku je stavba: Radostín nad Oslavou č.p. 40, rod. dům,
- pozemek p. č. 149, výměra 252 m2, ostatní plocha
- pozemek p. č. 150/1, výměra 571 m2, zahrada.
(včetně všech součástí a příslušenství),
vše vedeno na listu vlastnictví č. 238 pro obec a katastrální území Radostín nad Oslavou, u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou.

Jedná se o stavby zapsané jako rodinné domy v charakteru zemědělské usedlosti, se zastřešeným průjezdem, dvorem, vedlejšími stavbami a zahradou. Objekt je napojen na rozvod vody, elektřiny a kanalizace, plynovod před domem. Stavby mají 1 nadzemní podlaží a půdní prostory.
Budova č.p. 27 se skládá z kuchyně (bez vybavení-pouze stará kachlová kamna), 2 pokoje , chodba a sklad, navazuje hospodářská část, chlévy sklady.
Budova č.p. 40 - v minulosti upraveno pro bydlení, do dvorní části provedena přístavba (před cca 25 roky). Zdivo, střecha - značně poškozeno, po požáru v roce 2006. Zastřešení nad budovou a průjezdem je provizorní a z velké části poškozené, do této části silně zatéká.
V SV části dvora se nachází zemědělské stavení – stodola, pod částí sklep. Stavba nezapsaná v katastru nemovitostí.
Objekty mají podprůměrnou údržbu a vybavení, obytné prostory jsou neobyvatelné. Stáří domu a staveb v příslušenství je cca 70-90 let, současný stav je velmi špatný.
K objektům přísluší pozemky p. č. 46/1, p. č. 46/2, p. č. 149, p. č. 150/1, na nezastavěných částech pozemků se nacházejí přestárlé stromy, bez údržby, některé suché.

Příloha k dražební vyhlášce – seznam dražených věcí ZDE
IMG_4122 IMG_4124 IMG_4127 IMG_4131 IMG_4132 IMG_4137 IMG_4144 IMG_4147

Stručný popis dražby

Ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na nemovitých věcech - zemědělská usedlost v obci Radostín nad Oslavou se zahradou
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby