Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Chomutově oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 1267128/19/2504-00540-507217

Datum a čas: 29.5.2019 od 10:00 hodin

Místo: zasedací místnost Finančního úřadu pro Ústecký kraj, Územního pracoviště v Chomutově

Zápis dražitelů: v den konání dražby od 9:30 hod. do zahájení dražby

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 183 334,00 Kč

Dražební jistota 50 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
spoluvlastnický podíl 1/2 na parc. č. 741/33, 741/70, 741/77 Spořice 426 581 275 000,00 Kč 183 334,00 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty.
Popis: Nemovité věci tvoří jeden samostatný celek. Jedná se o nemovité věci užívané jako zahrada v zahrádkářské osadě, která se nachází na okraji obce Spořice. Celý areál je oplocen. Součástí pozemku parc. č. 741/77 je stavba – zahradní chatka č. e. 102. Chatka je nepodsklepená, zděná z tvárnic, střecha je tvořena betonovými taškami, stav objektu je velmi dobrý. Příslušenství nemovitých věcí je tvořeno dřevěnou kolnou, žumpou, oplocením a vraty. Nemovitost je napojena na vodovod (sezónní v rámci zahrádkářské osady) a rozvod elektřiny. Svod odpadních vod je řešen do vlastní žumpy. Na pozemcích se nachází několik okrasných a ovocných porostů. Bližší popis je uveden ve znaleckém posudku.

1 2 3 4 5

Stručný popis dražby

dražba nemovitostí Spořice
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby