Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Jablonci nad Nisou oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 685831/19/2604-00540-506094

Datum a čas: 28.5.2019 od 11:45 hodin

Místo: FÚ pro Liberecký kraj, územní pracoviště Jablonec nad Nisou, Podhorská 2, místnost č. 152

Zápis dražitelů: v den konání dražby od 11.30 hod. do zahájení dražby

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 92 667,00 Kč

Dražební jistota 10 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Předměty dražby

(Informace, zda se draží předměty dražby jednotlivě nebo v souboru, je obsažena v dražební vyhlášce)
č. Předmět Počet Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč Min. příhoz v Kč
1 Dražba pozemku Kokonín, Jablonec nad Nisou 1,00 139 000,00 Kč 92 667,00 Kč 2 000,00 Kč
Podmínky: 
Popis: - parcela č. 368/1 o výměře 928 m2 – trvalý travní porost – zapsaná na LV č. 724 pro katastrální území Kokonín, obec  Jablonec nad Nisou

Pozemek nepravidelného tvaru, přístupný po částečně zpevněné cestě. Severní část je rovinná bez porostů, jižní část (směrem k sousední zahradě rodinného domu) se svažuje a je zarostlá náletovým porostem. Pozemek není oplocen, je volně přístupný.

1

Stručný popis dražby

- parcela č. 368/1 o výměře 928 m2 – trvalý travní porost – zapsaná na LV č. 724 pro katastrální území Kokonín, obec Jablonec nad Nisou
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby