Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Uherském Hradišti oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 733918/19/3309-80541-712054

Datum a čas: 16.5.2019 od 9:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Zlínský kraj, Územní pracoviště v Uherském Hradišti, 2. patro, zasedací místnost č. 211

Zápis dražitelů: 16.5.2019 od 08:30 hodin v zasedací místnosti Finančního úřadu pro Zlínský kraj, Územní pracoviště v Uherském Hradišti, 2. patro

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 7 484,00 Kč

Dražební jistota 3 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
Opakovaná dražba id. 1/8 lesního pozemku Strání 5987 1376 14 967,00 Kč 7 484,00 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty ve výši 3 000 Kč bezhotovostní platbou na účet správce daně (uvedený v dražební vyhlášce na str. 2) tak, aby platba byla připsána na účet správce daně nejpozději dne 13.05.2019.
Popis: Spoluvlastnický podíl na nemovité věci o velikosti podílu id. 1/8 zapsaná u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod, na LV č. 1376 pro obec Strání, katastrální území Strání, a to:
- pozemek (lesní pozemek), parc. číslo 5265/136 o výměře 5987 m2.
Jedná se o lesní pozemek s lesním porostem, který je určený k plnění funkcí lesa. Nachází se v CHKO Bílé Karpaty.

Stručný popis dražby

Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/8 na nemovité věci: - pozemek (lesní pozemek)parc. č. 5265/136 o výměře 5987 m2 v katastrálním území Strání.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby