Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Plzni oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 730973/19/2301-80542-402891

Datum a čas: 28.5.2019 od 10:00 hodin

Místo: budova Územního pracoviště v Plzni, nám. Českých bratří 8, Plzeň, zasedací místnost v přízemí úřadu

Místo vyzvednutí: Územní pracoviště v Plzni

Zápis dražitelů: Zápis osob zúčastněných na dražbě: v den konání dražby od 9:30 hod. do zahájení dražby.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 688 194,00 Kč

Dražební jistota 1 032 290,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
parcela 11605/52, ostatní plocha, jiná plocha Katastrální pracoviště Plzeň-město, k.ú. Plzeň 20 8157 1 032 290,00 Kč 688 194,00 Kč
Podmínky: viz. příloha PDF dražební vyhlášky
Popis: Parcela    Výměra(m2)    Druh pozemku    Způsob využití
11605/52       20              ostatní plocha      jiná plocha
zapsáno na LV 8157 v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro
Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město, okres Plzeň-město,
obec Plzeň, k. ú. Plzeň.

trvalý trávní porost
parcela 11608, trvalý trávní porost Katastrální pracoviště Plzeň-město, k.ú. Plzeň 728 8157 1 032 290,00 Kč 688 194,00 Kč
Podmínky: 
Popis: Parcela   Výměra(m2)    Druh pozemku
11608          728             trvalý trávní porost
zapsáno na LV 8157 v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro
Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město, okres Plzeň-město,
obec Plzeň, k. ú. Plzeň.

trvalý trávní porost
parcela 11610/146, ostatní plocha, jiná plocha Katastrální pracoviště Plzeň-město, k.ú. Plzeň 369 8157 1 032 290,00 Kč 688 194,00 Kč
Podmínky: 
Popis: Parcela        Výměra(m2)    Druh pozemku    Způsob využití
11610/146         369            ostatní plocha      jiná plocha
zapsáno na LV 8157 v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro
Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město, okres Plzeň-město,
obec Plzeň, k. ú. Plzeň.

trvalý trávní porost
parcela 11610/182, ostatní plocha, jiná plocha Katastrální pracoviště Plzeň-město, k.ú. Plzeň 231 8157 1 032 290,00 Kč 688 194,00 Kč
Podmínky: 
Popis: Parcela      Výměra(m2)    Druh pozemku    Způsob využití
11610/182        231           ostatní plocha      jiná plocha
zapsáno na LV 8157 v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro
Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město, okres Plzeň-město,
obec Plzeň, k. ú. Plzeň.

trvalý trávní porost

Stručný popis dražby

Předmět dražby - nemovitá věc Nemovitosti - pozemky: Parcela: 11605/52 20m2 ostatní plocha jiná plocha 11608 728m2 trvalý trávní porost 11610/146 369m2 ostatní plocha jiná plocha 11610/182 231m2 ostatní plocha jiná plocha Vše zapsáno na LV 8157 v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město, okres Plzeň-město, obec Plzeň, k. ú. Plzeň. Dražená nemovitá věc jsou pozemky neudržované, porostlé nálety. Svým tvarem neumožňují výstavbu. Pozemky obdobného tvaru a výměr nejsou obvyklým předmětem obchodování. Na pozemcích vázne věcné břemeno chůze a jízdy za účelem údržby obslužnosti vtoku do propustku, oprávnění pro Statutární město Plzeň. Práva a závady spojené s předmětem dražby včetně označení těch závad, o nichž bylo podle § 221 odst. 3 písm. c) daňového řádu rozhodnuto, že prodejem v dražbě nezaniknou: 1) Věcné břemeno chůze a jízdy: oprávnění pro parcelu: 11605/52 povinnost k parcele číslo 12736/6 2) Věcné břemeno chůze a jízdy: oprávnění pro parcelu: 11605/52 povinnost k parcelám číslo 11605/16, 11605/18, 11605/4, 11605/55 3) Věcné břemeno chůze a jízdy za účelem údržby a obslužnosti vtoku do propustku: oprávnění pro Statutární město Plzeň povinnost k parcele číslo 11610/182
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby