Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Praze - Modřanech oznamuje konání veřejné dražby movitých věcí

Číslo jednací: 3144594/19/2012-00540-110376

Datum a čas: 16.5.2019 od 10:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Štěpánská 619/28,111 21, Praha 1, Územní pracoviště v Praze – Modřanech, Lehárova 1885/2, 143 00 Praha 12, zasedací místnost číslo 247

Místo vyzvednutí: Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Štěpánská 619/28,111 21,Praha 1, Územní pracoviště v Praze – Modřanech, Lehárova 1885/2, 143 00 Praha 12,

Zápis dražitelů: od 09:30 hod. do zahájení dražby

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 2 010,00 Kč

Dražební vyhláška 

Předměty dražby

(Informace, zda se draží předměty dražby jednotlivě nebo v souboru, je obsažena v dražební vyhlášce)
č. Předmět Počet Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč Min. příhoz v Kč
1 obraz, plátno natažené na dřevě, 12 ks 1,00 3 024,00 Kč 1 080,00 Kč
Podmínky: Předměty dražby se budou dražit v souboru:

Soubor číslo 1 tvoří položky pořadové číslo 1 – 5

Nejnižší dražební podání při dražbě souboru číslo 1 činí 2.010,- Kč

Nenajde-li se pro soubor věcí, který je předmětem dražby, vyd
Popis: obraz, plátno natažené na dřevě,
2 druhy, 12 kusů

obraz 2 obraz
2 souprava skleněná karafa se 1,00 840,00 Kč 280,00 Kč 100,00 Kč
Podmínky: Předměty dražby se budou dražit v souboru:

Soubor číslo 1 tvoří položky pořadové číslo 1 – 5

Nejnižší dražební podání při dražbě souboru číslo 1 činí 2.010,- Kč

Nenajde-li se pro soubor věcí, který je předmětem dražby, vyd
Popis: souprava skleněná karafa se
sklenicí, 4 kusy

karafa a sklenice
3 paravan s motivem 1,00 400,00 Kč 1 200,00 Kč 100,00 Kč
Podmínky: Předměty dražby se budou dražit v souboru:

Soubor číslo 1 tvoří položky pořadové číslo 1 – 5

Nejnižší dražební podání při dražbě souboru číslo 1 činí 2.010,- Kč

Nenajde-li se pro soubor věcí, který je předmětem dražby, vyd
Popis: paravan s motivem

paravan
4 set 3 květináčů, různé velikosti s polepem 1,00 300,00 Kč 100,00 Kč 100,00 Kč
Podmínky: Předměty dražby se budou dražit v souboru:

Soubor číslo 1 tvoří položky pořadové číslo 1 – 5

Nejnižší dražební podání při dražbě souboru číslo 1 činí 2.010,- Kč

Nenajde-li se pro soubor věcí, který je předmětem dražby, vyd
Popis: set 3 květináčů, různé velikosti s polepem

kvŘtin źe
5 dekorační retro tabule s přihrádkami 1,00 450,00 Kč 150,00 Kč 100,00 Kč
Podmínky: Předměty dražby se budou dražit v souboru:

Soubor číslo 1 tvoří položky pořadové číslo 1 – 5

Nejnižší dražební podání při dražbě souboru číslo 1 činí 2.010,- Kč

Nenajde-li se pro soubor věcí, který je předmětem dražby, vyd
Popis: dekorační retro tabule s přihrádkami

tabule

Stručný popis dražby

Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Správce daně vydá vydražiteli potvrzení o úhradě nejvyššího dražebního podání, které je spolu s rozhodnutím o udělení příklepu dokladem o nabytí vlastnictví k vydraženému předmětu (§ 211 odst. 3 daňového řádu). Upozornění: K právu nepřipouštějícímu provedení daňové exekuce, které nebylo uplatněno nejpozději do zahájení první dražby, se při provedení daňové exekuce nepřihlíží [§ 195 odst. 2 písm. h) a § 197 odst. 4 daňového řádu]. K pohledávkám zajištěným zadržovacím nebo zástavním právem váznoucím na předmětu dražby, které nebyly uplatněny nejpozději do zahájení první dražby, se nepřihlíží. Návrh na přihlášení takových pohledávek bude správcem daně odmítnut podle § 197 odst. 3 daňového řádu. Obdobně se postupuje při přihlášení oprávněného z exekuce přerušené podle jiného právního předpisu, který se nepřihlásil nejpozději do zahájení první dražby [§ 195 odst. 2 písm. i) ,§ 197 odst. 2 daňového řádu a § 336m odst.4 o.s.ř.]. Poučení: Dražit nesmí: a) daňový exekutor, licitátor a další úřední osoby správce daně, který dražbu nařídil, dlužník a manžel dlužníka nebo jejich zástupci a dále ti, jimž jiný právní předpis brání v nabytí věci, která je předmětem dražby [§ 201 písm. a) daňového řádu], b) vydražitel předmětu dražby, který je znovu dražen z toho důvodu, že tento vydražitel neuhradil ve stanovené lhůtě nejvyšší dražební podání [§ 201 písm. b) daňového řádu].
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby