Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště Ostrava I oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 1068648/19/3201-00540-801738

Datum a čas: 22.5.2019 od 9:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště Ostrava I, Jurečkova 940/2, 700 39 Moravská Ostrava, Budova B, 5. podlaží, zasedací místnost

Zápis dražitelů: 22.05.2019 od 08:30 hod. do 08:55 hod.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 557 534,00 Kč

Dražební jistota 10 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
zahrada Sedlnice 1112 1142 836 300,00 Kč 557 534,00 Kč
Podmínky: Dražební jistota je stanovena ve výši 278.767,00 Kč.
Popis: Předmět dražby se nachází v obci Sedlnice v zastavěné části obce. Dle platného územního plánu obce je zařazen do zóny VB – smíšené obytné venkovské. Pozemek je v mírně svažitém terénu s možností napojení na inženýrské sítě, přístup je po zpevněné obecní komunikaci.

letecký snímek katastralní mapa foto 1 foto 2 foto 3 přístupová komunikace foto 4

Stručný popis dražby

Pozemek parcela č. 191/2 - zahrada, výměra 1112 m2 zapsaná na listu vlastnictví 1142, pro okres CZ0804 Nový Jičín, katastrální území 747009 Sedlnice
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby