Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Plzni oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 576748/19/2301-80541-400766

Datum a čas: 20.6.2019 od 10:00 hodin

Místo: velká zasedací místnost v přízemí budovy Územního pracoviště v Plzni

Zápis dražitelů: V den konání dražby od 9:30 hodin do zahájení dražby.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 456 967,00 Kč

Dražební jistota 200 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
Lesní pozemek Stachy 31789 995 298 038,00 Kč 198 692,00 Kč
Podmínky: 
Popis: parcelní číslo 1811/1

parc. č. 1811/1
Lesní pozemek Stachy 12451 995 148 968,00 Kč 99 312,00 Kč
Podmínky: 
Popis: par. č. 1811/2

parc. č. 1811/2
Lesní pozemek Stachy 1871 995 14 151,00 Kč 9 434,00 Kč
Podmínky: 
Popis: parc. č. 1815/5

parc. č. 1815/5
Lesní pozemek Stachy 4081 995 28 804,00 Kč 19 203,00 Kč
Podmínky: 
Popis: parc. č. 1838/50

parc. č. 1838/50
Lesní pozemek Stachy 17381 995 188 250,00 Kč 125 500,00 Kč
Podmínky: 
Popis: parc. č. 1838/51

parc. č. 1838/51
Lesní pozemek Stachy 724 995 7 240,00 Kč 4 826,00 Kč
Podmínky: 
Popis: parc. č. 2425/16

parc. č. 2425/16

Stručný popis dražby

Předmětem dražby jsou pozemkové parcely KN, které jsou zapsány na LV č. 995 pro katastrální území Stachy, obec Stachy. Jedná se o pozemkové parcely, které jsou dle KN lesními pozemky určené k plnění funkce lesa, parcely jsou součástí velkého lesního celku. Velká část parcel je součástí NP Šumava a to biosférická rezervace Mezilesní slať – Buzosna. Parcely jsou téměř vytěžené a jsou zalesněné vesměs smrkem z přirozené obnovy. Soubor nemovitých věcí: Nemovitosti Pozemky Způsob Parcela Výměra (m2) Druh pozemku využití Způsob ochrany ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1811/1 31789 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí lesa, rozsáhlé chráněné území 1811/2 12451 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí lesa, rozsáhlé chráněné území 1815/5 1871 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí lesa, rozsáhlé chráněné území 1838/50 4081 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí lesa, rozsáhlé chráněné území 1838/51 17381 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí lesa, rozsáhlé chráněné území 2425/16 724 ostatní plocha ostatní komunikace, rozsáhlé chráněné území vše zapsáno na LV 995 v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, okres: CZ0315 Prachatice obec: 550515 Stachy kat. území: 753386 Stachy
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby