Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště Brno III oznamuje zrušení veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 1031238/19/3003-80050-711753

Datum a čas: 15.5.2019 od 13:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Jihomoravský kraj Územní pracoviště Brno III,Šumavská 35, 602 00 Brno, 12. patro, zasedací místnost.

Zápis dražitelů: Registrace dražitelů bude probíhat od 12:30 hod.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 421 717,00 Kč

Dražební jistota 50 000,00 Kč

Dražební vyhláška  Rozhodnutí o zrušení/pokračování dražby 

Předměty dražby

(Informace, zda se draží předměty dražby jednotlivě nebo v souboru, je obsažena v dražební vyhlášce)
č. Předmět Počet Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč Min. příhoz v Kč
1 pořadové číslo 1 - Soubor nemovitých věcí 632 576,00 Kč 421 717,00 Kč 10 000,00 Kč
Podmínky: 
Popis: Obec: 537454 Lysá nad Labem
Okres: CZ0208 Nymburk
Katastrální území: 689505 Lysá nad Labem
List vlastnictví: 2338
Pozemek parcela č. 2912/17 o celkové výměře 1.634 m2 - trvalý travní porost.
Pozemek parcela č. 2912/18 o celkové výměře 6.087 m2- trvalý travní porost.
Pozemek parcela č. 2912/19 o celkové výměře 6.251 m2 - trvalý travní porost.
Pozemek parcela č. 2912/20 o celkové výměře 5.297 m2 - trvalý travní porost.
Pozemek parcela č. 2912/7 o celkové výměře 54 m2 - vodní plocha.
Pozemek parcela č. 2916/11 o celkové výměře 149 m2 - vodní plocha.
Dražené pozemky se nacházejí cca 600 m západně od okraje zastavěné části města Lysá nad Labem. Jedná se o soubor zemědělských pozemků nepravidelných tvarů. Pozemky parc. č. 2912/17, parc. č. 2912/18, parc. č. 2912/19, parc. č. 2912/20, parc. č. 2912/7 a parc. č. 2916/11 jsou z jedné strany ohraničené korytem místního potoka a nacházejí se v lánu. Přes pozemky vede nezpevněná cesta. V době oceňování byly pozemky udržované a využívané.

katmapa ortofoto

Stručný popis dražby

Soubor nemovitých věcí: Obec: 537454 Lysá nad Labem Okres: CZ0208 Nymburk Katastrální území: 689505 Lysá nad Labem List vlastnictví: 2338 Pozemek parcela č. 2912/17 o celkové výměře 1.634 m2 - trvalý travní porost. Pozemek parcela č. 2912/18 o celkové výměře 6.087 m2- trvalý travní porost. Pozemek parcela č. 2912/19 o celkové výměře 6.251 m2 - trvalý travní porost. Pozemek parcela č. 2912/20 o celkové výměře 5.297 m2 - trvalý travní porost. Pozemek parcela č. 2912/7 o celkové výměře 54 m2 - vodní plocha. Pozemek parcela č. 2916/11 o celkové výměře 149 m2 - vodní plocha. Dražené pozemky se nacházejí cca 600 m západně od okraje zastavěné části města Lysá nad Labem. Jedná se o soubor zemědělských pozemků nepravidelných tvarů. Pozemky parc. č. 2912/17, parc. č. 2912/18, parc. č. 2912/19, parc. č. 2912/20, parc. č. 2912/7 a parc. č. 2916/11 jsou z jedné strany ohraničené korytem místního potoka a nacházejí se v lánu. Přes pozemky vede nezpevněná cesta. V době oceňování byly pozemky udržované a využívané.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby