Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště pro Prahu 4 oznamuje konání veřejné dražby rekreačních objektů

Číslo jednací: 1702246/19/2004-80542-110662

Datum a čas: 18.4.2019 od 10:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 4, Budějovická 409/1, 140 00 Praha 4, 2. patro, dražební místnost č. 251

Zápis dražitelů: Dne 18.4.2019 od 9.30 hod., do zahájení dražby 2. patro, dražební místnost č. 251

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 1 033 333,00 Kč

Dražební jistota 200 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Předměty dražby

(Informace, zda se draží předměty dražby jednotlivě nebo v souboru, je obsažena v dražební vyhlášce)
č. Předmět Počet Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč Min. příhoz v Kč
1 Rekr. objekt Struhařov č.e. 2249 s pozemkem - zahradou, k.ú. Štiřín LV č. 1847 1,00 1 550 000,00 Kč 1 033 333,00 Kč 20 000,00 Kč
Podmínky: Uvedeny v dražební vyhlášce.
Popis: 

Parcela: KN st. 371 výměra 25m2  zastavěná plocha a nádvoří
součástí je stavba: Struhařov č.e. 2249  rod. rekreace
stavba stojí na pozemku p.č.: St. 371

Parcela: KN st. 373/2 výměra 520m2
druh pozemku zahrada/zemědělský půdní fond

vše zapsáno na LV č. 1847 Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - východ.
 Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
zastavěná plocha a nádvoří Štiřín 25 1847 1 550 000,00 Kč 1 033 333,00 Kč
Podmínky: Uvedeny v dražební vyhlášce.
Popis: Nemovitosti
Pozemky
Parcela: St. 371     25 m2  zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba Struhařov č.e. 2249, rod. rekreace
Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 371

Takto zapsáno Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - východ na LV č. 1847 v k.ú. Štiřín.

p.č. 373/2 zahrada 520 m2 k.ú. Štiřín Štiřín 520 1847 1 550 000,00 Kč 1 033 333,00 Kč
Podmínky: Uvedeny v dražební vyhlášce.
Popis: Nemovitosti:
Pozemky:
Parcela:  373/2  výměra 520 m2 zahrada 

Takto zapsáno na LV č. 1847 pro k.ú. Štiřín Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - východ.

Stručný popis dražby

Nemovitosti: Parcela: KN st. 371 výměra 25m2 zastavěná plocha a nádvoří součástí je stavba: Struhařov č.e. 2249 rod. rekreace stavba stojí na pozemku St. 371 Parcela st. 373/2 výměra 520m2 druh pozemku zahrada/zemědělský půdní fond vše zapsáno na LV č. 1847 Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - východ.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby