Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště v Přerově oznamuje konání veřejné dražby objektů výroby/služeb

Číslo jednací: 399147/19/3107-00540-806087

Datum a čas: 7.5.2019 od 10:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště v Přerově, Wurmova 2831/4, zasedací místnost v 6. poschodí

Zápis dražitelů: v den konání dražby od 9:30 hodin do zahájení dražby

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 2 554 220,00 Kč

Dražební jistota 1 000 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
pozemky: parc.č. 481/5, výměra(m2) 643, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří. Součásti je stavba: Radslavice, č.p.: 356, výroba. Stavba stojí na pozemku p. č.: 481/5 Radslavice u Přerova 643 709 3 831 330,00 Kč 2 554 220,00 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty ( § 194 odst. 4 daňového řádu).
Dále podmínky dražby předmětu z dražební vyhlášky.

Popis: pozemky:
Parcela      výměra(m2)              Druh pozemku                                                  Zp.využití Zp. ochrany

481/5            643                        zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Radslavice, č. p. : 356, výroba
Stavba stojí na pozemku p. č.: 481/5
Okres: CZ0714 Přerov
Obec: 517534 Radslavice
Kat.území: 738816 Radslavice u Přerova
List vlastnictví: 709
Vedeno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov.
Shora uvedené nemovité věci budou draženy s příslušenstvím a všemi součástmi jako jeden celek.

Práva a závady spojené s předmětem dražby:
- Nájemní právo na základě nájemní smlouvy ze dne 1.1.2018, sjednané na dobu určitou a to do 31.12.2028,
   prodejem v dražbě nezanikne.

20190308_104217 P1100665 P1100668

Stručný popis dražby

Pozemek parc. č. 481/5 - nachází se v zastavěné okrajové části obce Radslavice po levé straně ulice Sportovní ve směru z Prosenic do Pavlovic u Přerova v rovinatém terénu. Budova č. p. 356 postavená na pozemku parc. č. 481/5 v k. ú. Radslavice u Přerova v obci Radslavice, byla postavena v roce 2009 jako přízemní objekt na bázi dřevní hmoty se sedlovou sklovitou střechou, krytina plechová, okna plastová, povrch podlah - beton, keramika, vytápění-ústřední kotel na TP. Budova slouží k průmyslové výrobě je napojena na elektřinu, veřejný vodovod a kanalizace je svedena do ČOV.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby