Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště v Žamberku oznamuje konání veřejné dražby movitých věcí

Číslo jednací: 344376/19/2811-00552-607376

Datum a čas: 16.4.2019 od 14:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Pardubický kraj, Územní pracoviště v Žamberku, Pionýrů 1360, 564 01 Žamberk, Dražební místnost v zasedací místnosti č. 226 v 1. patře

Místo vyzvednutí: Finanční úřad pro Pardubický kraj, Územní pracoviště v Žamberku, Pionýrů 1360, 564 01 Žamberk, Dražební místnost v zasedací místnosti č. 226 v 1. patře

Zápis dražitelů: dne 16. 4. 2019 v době od 13:00 hodin do zahájení dražebního jednání v dražební místnosti č. dveří 226. Účastníkem dražby může být fyzická osoba starší 18 let plně způsobilá k právnímu jednání, která za účelem prokázání splnění těchto podmínek předloží při registraci platný průkaz totožnosti, popř. její zástupce, jehož plná moc byla úředně ověřena. Za právnickou osobu, obec, vyšší územně samosprávný celek nebo stát, jedná osoba, která své oprávnění jednat jménem tohoto subjektu musí prokázat originálem nebo úředně ověřenou listinou potvrzující její právní osobnost a platným průkazem totožnosti, popř. její zástupce na základě předložené úředně ověřené plné moci. V téže věci může za právnickou osobu současně jednat jen jediná osoba.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 2 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Předměty dražby

(Informace, zda se draží předměty dražby jednotlivě nebo v souboru, je obsažena v dražební vyhlášce)
č. Předmět Počet Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč Min. příhoz v Kč
1 Notebook HP 1,00 3 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100,00 Kč
Podmínky: Vydražitel musí nejvyšší podání uhradit ihned; neučiní-li tak, draží se věc znovu bez jeho účasti (§ 211 odst. 2 daňového řádu).
Popis: 

Notebook HP n15-R00Bnc, sériové číslo:CND4402CRB
 IMG_1
2 Tiskárna HP 1,00 3 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100,00 Kč
Podmínky: Vydražitel musí nejvyšší podání uhradit ihned; neučiní-li tak, draží se věc znovu bez jeho účasti (§ 211 odst. 2 daňového řádu).
Popis: 

Tiskárna HP Color LaserJet Pro MFP M176N, sériové číslo: CNG7H7L0B9

 IMG_3

Stručný popis dražby

Dražba movitých věcí. Jedná se o věci použité, vzhledem ke skutečnosti, že dražené věci jsou v obchodním majetku plátce DPH, bude vydražiteli vystaveno potvrzení o úhradě nejvyššího podání u vydražené věci movité v daňové exekuci (daňový doklad) a bude možno k těmto vydraženým věcem movitým uplatnit odpočet DPH ve výši 21 %.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby